Kursus

NAV 2015 Salg og Køb 2

Kurset omhandler bla. valutastyring, salgsordrestyring og genbestilling af varer

Valutastyring, Forberedelse, Sæt arbejdsdato, Indledning til valutastyring, Grundlæggende opsætning af fremmede valutaer, Opsætning af leverandør med fremmed valuta, Bogføring af købsfaktura i fremmed valuta, Opdatering af valutakurser.

Salgsordrestyring, Forberedelse, Målsætning, Nummerserier, Sæt arbejdsdato, Salgstilbud, Levering af salgsordre, Opdateret lagerinformation, Ordrefakturering, Kopiere linjer fra en bogført faktura til en ny salgsordre, Vare salgsstatistik, Debitor salgsstatistik.

Samlefakturering, Forberedelse, Sæt arbejdsdato, Opsætning af kunder til samlefakturering, Forberedelse til eksemplet, Samlefakturering.

Købsordrestyring, Forberedelse, Formål, Sæt arbejdsdato, Nummerserier, Købsrekvisition, Modtagelse af købsordrer, Fakturering af købsordrer.

 

Genbestilling af varer, Forberedelse, Sæt arbejdsdato, Opsætning af varer til genbestilling, Indkøbskladden.

Direkte leveringer, Forberedelse, Arbejdsgang ved direkte leveringer, Sæt arbejdsdato, Grundlæggende opsætning, Registrering af salgsordre til direkte levering.

Forudbetalinger, Forberedelse, Opsætning af forudbetalinger, Finanskonti til forudbetalinger, Bogføringsopsætning til forudbetalinger, Nummerserier til forudbetalinger, Standardprocenter til forudbetalinger, Standardforudbetalinger – Kombineret, Hvilken forudbetalingsprocent prioriteres højest? Kontroller forudbetaling ved bogføring, Forudbetalinger på salgsordrer, Udstedelse af forudbetalingsfaktura, Rette forudbetalinger.

Målgruppe

Kurset giver dig kendskab til arbejdsprocesserne inden for salg og indkøb i Microsoft Dynamics NAV.

Forudsætninger

Kendskab til grundlæggende betjening af Microsoft Dynamics NAV  samt erfaring med arbejdsprocesser inden for salg og køb.