Kursus

NAV 2015 Finans 2

Du lærer om bl.a. budgetter, kontoskemaer og avancerede dimensioner

Bogføring med gentagelseskladde, Forberedelse,  Gentagelseskladden,  Bogføring af fast tilbagevendende finanstransaktioner,  Bogføring af udvalgte linjer,  Periodisering ved hjælp af gentagelseskladde, Bogføring med fordeling.

Bogføring med dimensioner,  Forberedelse,  Bogføringsdimensioner,  Opsætning af dimensioner,  Definition af globale dimensioner,  Tilpasning af kontoplan til bogføring med dimensioner,  Bogføring med dimensioner,  Finansbalance pr. dimension,  Finansjournal og dimensionsbogføring.

Opsætning af budgetter,  Forberedelse,  Opsætning af finansbudget,  Oprettelse af alternative budgetter,  Sådan sletter man et budget,  Budgetlægning efter faktisk bogføring,  Integration med Microsoft Excel,  Sammenligning af realiserede tal med budget.

Opsætning og brug af kontoskemaer,  Forberedelse,  Planlægning, Opsætning af kontoskema,  Udlæs kontoskema til Microsoft Excel.

 

Opsætning og brug af bankkonti,  Forberedelse,  Opsætning af bankbogføringsgrupper, Oprettelse af bankkonti,  Bogføring af åbningssaldi på bankkonti,  Definition af systemkonti,  Bogføring med bankkonti.

Afstemning af bankkonti,  Forberedelse,  Forberedelse til bankkontoafstemning, Bankkontoudtog,  Afstemningen forberedes,  Bogførte kontoudtog.

Avancerede dimensioner,  Forberedelse,  Begrebsforklaring,  Opsætning af multidimensioner,  Opsætte dimensionskombinationer,  Opsætte globale dimensioner og genvejs-dimensioner,  Tilknyt dimensioner på finanskonti, kunder, varer etc.,  Bogføre med dimensioner i finanskladde,  Opsætte prioriteter på dimensioner,  Bogføre med dimensioner på fakturaer,  Se finansposter med dimensionsværdier,  Se dimensioner i kontoplanen,  Dimensionsanalyse,  Dimensionsanalyse – visning,  Rapporter: Dimensioner – i alt,  Rapporten Dimensioner – i alt,  Rapporten Dimensioner – detaljer
Dimensionsanalyser i kontoskemaer.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig især til brugere i økonomifunktionen.

Du får kendskab til de mest anvendte arbejdsprocesser inden for økonomifunktionen i Microsoft Dynamics NAV.

Forudsætninger

Kendskab til grundlæggende betjening af Microsoft Dynamics NAV – gerne svarende til kurset Introduktion, samt erfaring med generelt finansbogholderi og momsregnskab.