LUDUS Timefagfordeling for undervisningsmoduler for STX, HTX og HHX

Online-workshop der giver deltagerne indsigt i at oprette og anvende en timefagfordeling i LUDUS Suite

Forberedelse:

Inden workshoppen skal data være forberedt i LUDUS kerne, jf. punkt A i onlinehjælpen under Timefagfordeling >> Fremgangsmåde. Specielt skal næste års fagudbud være planlagt, og der skal være oprettet undervisningsmoduler svarende til den forventede undervisning. Desuden skal undervisere på fortsætterhold være sat på næste års undervisningsperioder.
Deltagerne skal være indstillet på at vise skærmbilleder fra deres timefagfordeling for de andre deltagere, og workshoppen kan kun afholdes, hvis en deltagende skole på forhånd stiller en databasekopi til rådighed for, at kunne demonstrere funktionalitet

Workshoppen afholdes online i to dele, hvor anden del er en opsamling på spørgsmål, som opstår ved arbejdet med timefagfordelingen efter første del.

Del 1:
Her vil fremgangsmåden fra onlinehjælpen blive uddybet og eksemplificeret, og deltagerne vil arbejde på egne data i forhold til trin A-E fra onlinehjælpen (trin F og G vil kun blive omtalt):
B: Opret timefagfordeling
C: Tilpas og supplér data (bindinger, deltidsansættelser, øvrige opgaver)
D: Autoplanlæg
E: Planlæg manuelt (med overblik via diverse udtræk)

Del 2:
Opsamling og spørgsmål

Målgruppe

Administrative medarbejdere, som arbejder med planlægning af timefagfordeling, og som har kendskab til undervisningsmoduler og undervisningsperioder i LUDUS-kerne.


Formål

At sætte brugerne i stand til at oprette og anvende en timefagfordeling i LUDUS Suite.

Dato og tid

Del 1: 18. marts 2021 kl. 10.00-13.00
Del 2: 25. marts 2021 kl. 10.00-11.00

Pris pr. deltager

1.200,00 kr. ekskl. moms