Excel - formler, funktioner og betingelser

Efter kurset vil deltageren selv kunne anvende hvis-funktioner, opslagsfunktioner og betinget formatering, ligesom deltageren vil være i stand til selv at oprette en skabelon med kommentarer til, hvordan den skal anvendes.

It-kurser

Kurset er tilrettelagt, således at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

 • Scenarier (hvad-sker-hvis-analyser)
 • Funktionerne op- og nedrunding
 • Opslagsfunktioner, herunder VOPSLAG og LOPSLAG
 • Hvis-funktioner
 • Betinget formatering
 • Avancerede hvis-funktioner, herunder TÆL.HVIS, SUM.HVIS og HVIS i HVIS
 • Formel til ændring af negative tal til positive
 • Formel til beregning af renter og afdrag
 • Formel til beregning af rentedage
 • Formler til statistiske beregninger, herunder gennemsnit, minimum og maksimum
 • Oprettelse af skabelon
 • Datavalidering
 • Indsættelse og udskrift af kommentarer
 • Beskyttelse af celler

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der anvender regneark dagligt og har brug for at få en dybere indføring i funktioner med hovedvægten lagt på formler. Som eksempler på opgaver, der benyttes på kurset, kan nævnes beregning af bonus på basis af salgstal ved hjælp af opslagsfunktionerne. Efter kurset vil deltageren selv kunne anvende hvis-funktioner, opslagsfunktioner og betinget formatering, ligesom deltageren vil være i stand til selv at oprette en skabelon med kommentarer til, hvordan den skal anvendes.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at deltagerne har deltaget i Excel Grundkursus eller er fortrolige med Excel på et grundlæggende niveau.