Kursus

ERFA-møde UVM kunder på Lille og Stor Pakke

Mødet afholdes den 27. august 2019 klokken 09:00 til 15:00, hos Silkeborg Data, Dusager 25, 8200 Aarhus N.

08.30   Ankomst og morgenmad
09:00   Velkomst
09:15   Nyt fra Silkeborg Data
09:30   Indlæg

• Ny ferielov
• Ny version af lønsystem
• Vis Lønseddel
• Direkte ferieudbetaling ved fratrædelse grundet sygdom
   eller overgang til pension (fratrædelseskode 9)
• Drypvis barsel – hvad gør man
• Medarbejder selvbetjening… sæt strøm til dine blanketter
      • Hvad tilbyder SD
      • Hvad kunne I ønske at SD også tilbyder
• Beløb ej afleveret til SKAT – problemer med at SKAT
   ikke modtager negative reguleringer (SY34401)
• SKAT periodiseringer
      • Hvad gør SD
      • Hvad skal kunden gøre eller undlade at gøre
• Indlæg på baggrund af de indkomne forslag til emner

12:00 – 13:00 Frokost /netværkstid

13:00   Indlæg, fortsat
14:00   Netværkstid i grupper p.b.a. udvalgte emneforslag
14:45   Opsamling og afslutning                            
15:00   Tak for i dag

Da mødet er jeres mulighed for erfaringsudveksling og ny inspiration omkring systemet og tilhørende ydelser. Må I meget gerne sende forslag ind til dagsordenen, der så vil danne grundlag for dagens indhold.

Vi vil også gerne have forslag til emner, som I kan drøfte i grupper og udveksle erfaringer.

I forbindelse med jeres erfaringsudveksling, må I meget gerne byde ind med et indlæg om, hvordan I anvender systemet, som kan være til inspiration for de øvrige deltagere

Forslag til emner og oplysninger om indlæg bedes sendt til pehol@eg.dk med overskriften "ERFA møde".

Deltagerpris 495,00 kr.

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 20. august. (Bemærk tilmelding er bindende efter 20. august og deltagerpris opkræves ved manglende fremmøde og for sen afmelding)