EG Procesuddannelse for kommuner, regioner og offentlige virksomheder

Opbygning af kompetence til selv at kunne gennemføre velstrukturerede procesoptimerings- og gevinstrealiseringsforløb.

It-kurser

Som leder eller konsulent i det offentlige, der arbejder med digitalisering og generel optimering, skal du træffe mange valg i en hektisk hverdag. EG har udviklet et kompetenceopbyggende uddannelses-koncept, der bygger bro i spændingsfeltet mellem organisation, processer og it.

Målet med uddannelsen er at give nøglemedarbejdere, digitaliseringskonsulenter, projektledere og mellemledere en række stærke værktøjer inden for procesledelse, der gør dem i stand til at løse de udfordringer, som vejen mod digitaliseringen af Danmark er brolagt med. Både det offentlige, som fx Odense Kommune, Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde, Herning Kommune og Region Midtjylland, samt private virksomheder, bl.a. Grundfos, Totalkredit, Lån & Spar Bank, Syd Energi, Eniig og jem & fix, har haft meget positive erfaringer med uddannelsen.

Ved at deltage i denne 2-dages uddannelse lærer du at blive i stand til at kunne lede og facilitere arbejdet fra analyse til eksekvering og dermed bidrage til, at du får hele din organisation til at "spille i samme takt".

På kurset får du opbygget kompetence til selv at kunne gennemføre velstrukturerede procesoptimerings- og gevinstrealiseringsforløb.

Og det vil komme til at ændre din egen arbejdssituation, fordi du ofte får en dybtgående indsigt i jeres "forretning".

På kurset vil du:

 • blive klædt på til at løfte de store forandringsopgaver, som vil præge den offentlige sektor i stigende grad fremover. Du vil få forståelse for den rette balancering af indsatsen mellem teknologi, processer og organisation, så den forventede gevinstrealisering kan blive indfriet.
 • få de nødvendige, faglige kompetencer til kortlægning, optimering og modellering af processer samt få forståelse for at arbejde med gevinst-analyse og implementering af initiativer, som skal sikre realiseringen af de besluttede gevinster.
 • gennem den ændrede arbejdsrolle opleve større medarbejdermotivation. Uddannelsen kan dermed også anvendes til at understøtte din egen (og andres) job- og karriereudvikling.

Du bliver trænet i både de "hårde" værktøjs- og færdighedsmæssige temaer og i de "bløde" temaer inden for forandringsledelse, modning af organisationen samt facilitering af arbejdet.

Det fulde forløb på procesuddannelsen gennemføres på 2 * 1 dages undervisning.

Dag 1

 • Referenceramme for processer ift. forandringsprojekter
 • Indsigt og forståelse for proceshierarkiet og –modellen
 • Udvælgelse af kritiske processer ift. forretningsmæssige udfordringer
 • Afdækning og dokumentation af nuværende (As-Is) processer
 • Optimering/idealisering af nuværende (As-Is) processer og udledning af kvalitative og kvantitative forbedringsforslag
 • Idealisering og modellering af fremtidige (To-Be) processer
 • Facilitering af workshops og møder
 • Introduktion til Microsoft Visio til procesdokumentation
 • Løsning af træningsopgaver.


Dag 2

 • Bearbejdning af udledte forbedrings-forslag ift. de forventede gevinster, som fx er udtrykt i jeres gevinsttræ / målhierarki
 • Introduktion til forandringsprojekter, gevinstrealisering og businesscase-tankegang
 • Introduktion til interessent- og risiko-analyse samt kommunikationsplan og disses anvendelse i forandringsprojekter
 • Introduktion til procesorienteret im-plementering og uddannelse
 • Introduktion til modeller inden for forandringsledelse (Kotter, Maurer osv.)
 • Løsning af træningsopgaver.

Dit udbytte


Efter endt uddannelsesforløb vil du have tilegnet dig forståelse for og indsigt i de tre forretningsudviklingsdimensioner, og hvordan den optimale balance mellem disse opnås.


Det er således målet med uddannelsen at flytte deltagerens evt. teknologiske fokus til også at omfatte proces- og organisationsdimensionen, så:

 • der i den offentlige virksomhed opnås større succes i
  projekterne gennem organisationens egen projektmodel
 • den offentlige virksomhed opnår størst mulig gevinst af sine itinvesteringer
 • den offentlige virksomhed kan høste langvarige gevinster
  gennem implementering af både procesmæssige og
  organisatoriske initiativer.

Praktiske oplysninger


Du har muligheden for at deltage på et åbent kursus, hvis din organisation ikke selv kan stille med et helt hold på 6-8 deltagere.


Kursusdatoer for åbne kurser vil normalt være opført på EG's hjemmeside.


Prisen for deltagelse i et åbent kursus er 3.650 kr. + moms ved første deltager. Ved 2 eller flere deltagere fra samme organisation er prisen 3.200 kr. + moms pr. deltager.


Hvis din organisation ønsker kurset gennemført som et lukket kursus (fx et samarbejde mellem organisationer), kan der aftales en nærmere pris, baseret på antal mv.


Deltagelse i kurset kræver ingen forudgående forberedelse. Dog er det vores anbefaling, at du inden din deltagelse i kurset gerne må have aftalt et eller flere procesområder med din leder, som du kan komme til at arbejde med i praksis – og anvende din nye viden – umiddelbart efter kurset.


For din organisation er det mest optimalt at sende mindst 2 personer på kurset for at sikre en bedre forankring i organisationen efterfølgende og fremme den løbende, interne erfaringsudveksling.


Kursusformen er en kombination af oplæg fra instruktøren, plenumdiskussioner og praktiske øvelser til at underbygge teorien.


Nærværende procesuddannelse er en delmængde af EG's akkrediterede Proceskonsulentuddannelse (6-dages forløb), som vi gennemfører i samarbejde med Ledelsesakademiet.


Det betyder, at det anvendte kursusmateriale er baseret på konkrete cases samt instruktørernes mangeårige, praktiske erfaringer med at arbejde og udvikle processer. Dette arbejde er fundamentet for den gevinstrealisering, som mange offentlige virksomheder har haft vanskeligt ved at påvise og gennemføre.

Men nu kan du bidrage til at få skabt succes på dette område ved at deltage på dette kursus.

Der skal påregnes udgifter til evt. overnatning mellem de to kursusdage.

Der skal være minimum 8 tilmeldte for, at kurset afholdes.