EG Procesforståelse for kommuner, regioner og offentlige virksomheder

Opnå en grundlæggende forståelse for hvordan den offentlige sektor, sammen med EG gennem en procesorienteret tilgang, kan skabe flere succesfulde projekter – med større forretningsmæssig værdi.

It-kurser
  • Referenceramme for procesanalyse
  • Introduktion til procesniveauer, procesmodeller mv.
  • Procesanalysen som grundlag for forandringsprojekter
  • Kort introduktion til MS Visio som procesdokumentationsværktøj
  • Kortlægning af nuværende (As-Is) processer
  • Optimering af nuværende (As-Is) processer
  • Udledning af forbedringsforslag til implementering
  • Modellering af fremtidige (To-Be) processer
  • Introduktion til gevinstanalyse og -prioritering
  • Kurset er krydret med nogle fælles opgaver i proceskortlægning og -optimering.

Målgruppe

Kurset henvender sig til en bred målgruppe af superbrugere, it-medarbejdere, projektledere, forandringsagenter og mellemledere, men også digitaliseringsmedarbejdere og andre fra organisationen, som har behov for at forstå procestilgangen og hvad en øget fokus på den, kan betyde for gevinstrealiseringen.

Der skal være minimum 8 tilmeldte for, at kurset afholdes.

Dit udbytte

Du vil efter kurset have opnået en grundlæggende indsigt i at arbejde procesorienteret i forhold til kommuners og regioners vilkår og krav til forandring.

De kursister, som har særligt behov og interesse for en dybere indsigt og forståelse i procesledelse, anbefales at tage en af EG's andre procesuddannelser.

Det er erfarne managementkonsulenter fra EG Management Consulting, der vil undervise, og der er ingen forberedelse til kurset.