Kursus

EG Procesforståelse for kommuner, regioner og offentlige virksomheder

Opnå en grundlæggende forståelse for hvordan den offentlige sektor, sammen med EG gennem en procesorienteret tilgang, kan skabe flere succesfulde projekter – med større forretningsmæssig værdi.

 • Referenceramme for procesanalyse
 • Procesniveauer, værdikæder, procesmodeller, end-to-end-processer
 • Proceskortlægning – 'As-Is' og 'To-Be' processer
 • Kort introduktion til MS Visio
 • Supplerende procesdokumentation
 • Optimering af processer og sikring af forbedret IT-understøttelse
 • Udmøntning af initiativer til implementering
 • Identifikation af potentielle gevinster
 • Gevinstanalyser og -prioritering
 • Procesanalysen som grundlag for forandringsprojekter
 • Et kig på projektmodeller og business case "light"
 • Kurset er krydret med nogle fælles opgave i proceskortlægning og optimering

Målgruppe

Kurset henvender sig til en bred målgruppe af superbrugere, it-medarbejdere, projektledere, forandringsagenter og mellemledere, men også digitaliseringsmedarbejdere og andre fra organisationen, som har behov for at forstå procestilgangen og hvad en øget fokus på den, kan betyde for gevinstrealiseringen.

Dit udbytte

Du vil efter kurset have opnået en grundlæggende indsigt omkring det at arbejde procesorienteret i forhold til kommuners og regioners "forretning". De kursister, som har særligt behov og interesse for en dybere indsigt i procesledelse, anbefales at tage en EG proceskonsulentuddannelse, som afsluttes med eksamen.

Det er erfarne managementkonsulenter fra EG Management Consulting der vil undervise, og der er ingen forberedelse til kurset.

Datoer

Ingen aktuelle datoer

Dato & Tidspunkt

Der er ingen aktuelle datoer p.t., men skriv dig på venteliste, og få besked, så snart vi finder en dato.

Information

Maks. antal deltagere: 12
Pris (ekskl. moms): 1.990 kr.

Lokation

EG A/S