Kursus

EG Bolig Webfaktura

Efter kurset vil kursisten være i stand til at indlæse, behandle og godkende elektroniske fakturaer. Desuden vil kursisten kunne bogføre elektroniske fakturaer, og en superbruger vil være i stand til at rykke for ikke-godkendte fakturaer.

Gennemgang af:

  • Workflowstyrede godkendelsesprocedurer (fx hierarkiske og sideordnede godkendelser)
  • Opsætning af faste indstillinger
  • Indlæsning af elektroniske fakturaer
  • Statustyper for indkommende fakturaer
  • Behandling/godkendelse af elektroniske fakturaer
  • Elektronisk rykning af ikke-godkendte fakturaer
  • Automatisk bogføring af elektroniske fakturaer
  • Visning af bogførte fakturaer via finansudskrivninger mv.
  • Vikarfunktion.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der ønsker at behandle elektroniske bilag via EG Bolig Webfaktura-modulet.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig 2 på brugerniveau.