EG Bolig Varsling

Efter kurset vil kursisten være i stand til at administrere lejemål med hhv. pristalsregulering og omkostningsbestemt regulering. Kursisten vil ligeledes være i stand til at varsle stigninger i skatter og afgifter samt vedligeholdelsesudgifter.

It-kurser

Gennemgang af:

  • Opsætning af lejemål/lejere
  • Opsætning af lejearter
  • Dannelse af varslinger
  • Udskrivning af lister og breve
  • Effektuering af varslinger
  • Tilbageførsel af varslinger
  • Opsætning af varslingsbreve.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Udbytte

Efter kurset vil kursisten være i stand til at varsle huslejer m.m. Kursisten vil ligeledes kunne bruge varsling til at oprette nye tilsvar for lejerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der i dagligdagen er beskæftiget med varsling af almene boliger.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig 2 på brugerniveau.