EG Bolig Medlemsstyring

Efter kurset vil kursisten være i stand til at arbejde med medlemsstyring – fra modtagelse af boligønsker og indmeldelse til udsendelse af tilbudsbreve og medlemsopkrævning.

It-kurser
  • Gennemgang og opsætning af

- Gebyrer
- Lejemålsforhold til brug i forbindelse med medlemsønsker
- Svar- og statusmuligheder
- Lejemålstyper til brug i forbindelse med statistik
- Dokumenter, herunder tilbudsbreve, afslagsbreve og medlemsbeviser

  • Medlemskartotek

- Oprettelse af nye medlemmer
- Medlemsopkrævning og indbetaling
- Udskrivning af udlejningsregler, prioritetsbrev, medlemsbevis, boliggarantibevis og opkrævning for et enkelt medlem
- Medlemsudskrivninger (lister/breve)

  • Tilbud

- Dannelse og udskrivning af tilbud – både lister og breve
- Registrering af svar og udskrivning af afslagsbreve

  • Venteliste

- Dannelse af venteliste og udførelse af ny logning
- Udskrivning af og forespørgsel på venteliste.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der i dagligdagen er beskæftiget med medlemsopnotering, venteliste og tilbud.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig 2 på brugerniveau.