Kursus

EG Bolig Lejer-/lejemålskartotek

Efter kurset vil kursisten have et overblik over funktionerne i og forskellene på lejer- og lejemålskartoteket. Kursisten vil være i stand til at oprette nye lejemål og ajourføre relevante oplysninger i kartoteket og vil have kendskab til oprettelse af lejemålsforhold og særlige vilkår. Desuden vil kursisten kunne udskrive lister og breve samt anvende nogle af de funktioner, der ligger i Mere-knappen.

Gennemgang af:

  • Lejemålskartotek samt søgning
  • Oprettelse af lejemål
  • Særlige vilkår og deres opbygning fra Generelt – Lejer – Særlige vilkår
  • (Lejemåls)forhold og sammenhængen med Generelt – Lejemålsforhold
  • Udskrivning af lejemålslister og lejerlister samt breve og kontoudtog
  • Mere-knappen – primært standarddokumenter, ekstra girokort og log.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der i dagligdagen er beskæftiget med lejere. Kurset er et grundkursus, der omhandler de mest almindelige opgaver til ajourføring og opdatering af lejer-/lejemålskartoteket.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig 2 på brugerniveau.