Kursus

EG Bolig Lejekontrakt

Efter kurset vil kursisten være i stand til at arbejde med lejekontrakter, forbrugsleverandører og råderet i EG Bolig.

Gennemgang af:

  • Opsætning af lejemål, lejearter, særlige vilkår og lejemålsforhold
  • Råderet

- Vedligeholdelse af maksimumbeløb for råderet
- Oprettelse og udskrivning af råderet

  • Forbrugsleverandør

- Opsætning af forbrugsleverandørbrev og forbrugsleverandørforhold

  • Lejekontrakt

- Udskrivning og bogføring af kontrakt med leverandørbrev, herunder andelsværdi og med/uden fortsættelse af råderet
- Tilbageførsel af kontrakt.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der i dagligdagen er beskæftiget med udlejninger.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig 2 på brugerniveau.