EG Bolig Kreditor og BS Plus

Efter kurset vil kursisten være i stand til at arbejde med kreditorstyring fra modtagelse af faktura til bogføring og betaling af denne. Kursisten vil være i stand til at oprette BS Plus-konteringsregler samt kunne foretage indlæsning og bogføring.

It-kurser

Gennemgang af:

  • Opsætning af stamoplysninger om kreditor
  • Bogføring af fakturaer og kreditnotaer, herunder bogføring af kreditorer med tilknyttet betalingskreditor
  • Udskrivning af forfaldsliste
  • Kreditorbetalinger med udsøgning af betalinger til udtræk til banken, herunder sletning af fakturaer og tilretning af fakturabeløb
  • Oprettelse af konteringsregler samt indlæsning og bogføring af BS Plus

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der i dagligdagen er beskæftiget med kreditorbetaling og BS Plus.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig på brugerniveau.

 

Pris

1500,00 kr.