Kursus

EG Bolig Huslejestyring

Efter kurset vil kursisten være i stand til at arbejde med huslejeopkrævning, lejerindbetalinger, indlæsning af boligsikring og vaskeriafregning. Kursisten vil desuden kunne foretage rykkerkørsler samt oprette inkassosager og lejerlån.

Gennemgang og opsætning af:

  • Opkrævning og bogføring af tilsvar, herunder elektronisk opkrævning, udskrivning af girokort, vaskeriafregning og boligsikring
  • Rykkere, herunder henstandsbevilling, breve og lister
  • Inkasso, herunder afdragsaftaler, afskrivning og bogføring
  • Lejerlån, herunder bogføring og afregning til kreditor ved indskudslån
  • Råderet og BL-kredse
  • Indvendig vedligeholdelse, herunder bogføring og udskrivning af lister og breve.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der i dagligdagen er beskæftiget med huslejeopkrævning og lejeindbetalinger, indlæsning af boligsikring, vaskeriafregning, rykkerkørsler samt lejerlån.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig 2 på brugerniveau.