EG Bolig Forbrugsafregning

Efter kurset vil kursisten være i stand til at oprette forbrugsregnskaber, tilknytte lejere, foretage ind- og udlæsning af acontobeløb/forbrug og udskrive breve til lejeren samt forbrugslister. Desuden vil kursisten have fået et indblik i lejearter til afregning, opbygning af forbrugsregnskab på baggrund af målertal samt tilbageførsel af et allerede bogført forbrugsregnskab.

It-kurser hos EG

Gennemgang af:

 • Lejearter til brug ved aconto- og forbrugsafregning
 • Oprettelse af graddage, forbrugssatser og forbrugskoder
 • Tilknytning af dokumenter til forbrugsregnskab
 • Oprettelse af forbrugsregnskab
 • Tilknytning af lejere
 • Udskrivning/udtræk af acontoforbrug til forbrugsleverandør
 • Oprettelse/indtastning af forbrugsregnskab, herunder straksafregning
 • Udskrivning af forbrugslister og breve
 • Afregning og bogføring af forbrugsregnskab
 • Udskrivning af girokort og check
 • Checkmodul, herunder udskrivning/annullering og genoptryk af check
 • Tilbageførsel af forbrugsregnskab.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der i dagligdagen er beskæftiget med forbrugsafregning. Kurset er et grundkursus, hvor formålet er at lære kursisten at foretage en forbrugsafregning for en given afdeling.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig 2 på brugerniveau.

 

Pris

1500,00 kr.