Kursus

EG Bolig Bankafstemning

Efter kurset vil kursisten være i stand til at indlæse kontoudtog fra en given bankfil og kunne afstemme med finansposterne i EG Bolig, både manuelt og automatisk. Kursisten vil samtidig kunne oprette og tilrette opsætningen af bankens posteringstekster, og hvad de skal svare til i EG Bolig. Kursisten vil også have fået et indblik i de øvrige opsætningsparametre i EG Bolig, der er nødvendige for, at bankafstemning kan fungere.

Gennemgang af:

  • Opsætning af bankafstemning
  • Tilretning af posteringstekster
  • Indlæsning og afstemning.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der i dagligdagen er beskæftiget med bankafstemning.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig 2 på brugerniveau.