Crystal Reports, version 11 - EG Bolig 2

Efter kurset vil kursisten være i stand til at tilføje, fjerne og formatere felter i en rapport samt sortere og gruppere data og indsætte formularfelter, specielle felter, subtotaler og grandtotaler i rapporten. Kursisten vil desuden være i stand til at tilføje en ny tabel i rapporten og kæde tabellen sammen med andre tabeller.

It-kurser hos EG

Gennemgang af:

 • Tilretning af en eksisterende rapport
 • Indsættelse og sletning af felter
 • Kopiering og flytning af felter
 • Brug af guidelines i designvinduet
 • Formatering af felter, herunder baggrundsfarver og tal- og datoformat
 • Justering af felter
 • Brug af lines og bokse samt formatering af disse
 • Oprettelse og redigering af formularfelter
 • Tilføjelse af nye tabeller til eksisterende rapporter
 • Sammenkædning af tabeller i rapporten
 • Sortering og gruppering
 • Indsættelse af subtotaler og grandtotaler
 • Indsættelse af sideskift i rapporter
 • Visning af data
 • Printeropsætning/bakkevalg i rapporten
 • Tilknytning af rapporter i EG Bolig, herunder printervalg
 • Sideopsætning af rapporten.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, der skal kunne tilrette rapporter til brug ved udskrivning i EG Bolig 2.

Forudsætninger

Dette er et grundlæggende kursus og kræver ingen forkundskaber.

 

Pris

3000,00 kr.