Brandsoft kursus for Provstier

Kursets formål er at lære dig omkring budgetstøttesystemet og de funktioner, der knytter sig hertil og provstikassens eget regnskab og budget

Kurset er delt op i 2 dele.


Første del omhandler budgetstøttesystemet og de funktioner, der knytter sig hertil.
• Hvordan indsamles regnskabsdata via økonomidelen
• Hvordan er forløbet omkring aflevering, og hvad sker er med data bagefter
• Hvordan bruges budgetstøtte til at udmelde foreløbige og endelige rammer for drift og anlæg
• Hvordan indsamles budgetdata, og hvordan skelnes mellem foreløbig og endelig budget
• Hvilke kontrolmuligheder findes der i systemet
• Hvilke udskrifter findes der i systemet


Andel del omhandler provstikassens eget regnskab og budget
• Tilpasning af egen kontoplan
• Daglig bogføring
• Budgettering
• Hvilke udskrifter findes der i systemet+

Program

08.30 Morgenkaffe

09.00 Velkommen

12.00 Frokost

15.00 Tak for i dag

Målgruppe

Kurset henvender sig til Provstier.

Forudsætninger

Der forudsættes kendskab til Windows på brugerniveau.