BI rapporter (Excel og Power BI)

Efter kurset vil kursisten være i stand til at oprette og rette en databaseforespørgsel samt sortere og filtrere data i en databaseforespørgsel. Kursisten vil desuden være i stand til at anvende subtotaler, danne pivottabeller og diagrammer med udtrukne data samt tilknytte nye tabeller og foretage en sammenkædning af tabeller.

It-kurser

Gennemgang af Excel BI rapporter og Power BI rapporter med udtræk fra EG Bolig

• Overblik over nøgletal
• Filtrering og gruppering på selskab, afdeling, periode, lejemålstyper, konti, kontogrupper, bygningsdele og meget andet
• Drill down fra nøgletal til detaljer om posteringer
• Link fra rapport til EG Bolig
• Justering af rapporterne opbygning
• Kort intro til databaseforespørgsler fra bundet

Kurset gennemføres med udgangspunkt i udvalgte standard Excel og Power BI rapporter, som trækker data fra EG Bolig. Via øvelser opnår kursisten en god forståelse for anvendelse af rapporterne, som er dynamiske på et helt andet niveau end udskrifter fra EG Bolig til PDF eller Excel. Kursisten lærer at gruppere og filtrere data, aflæse nøgletal og underlæggende posteringer samt justere rapporternes opbygning. Endelig gives en kort intro til at lave simple rapporter helt fra bunden. Opbygning af mere avancerede rapporter er udenfor rammerne af kurset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere, som ønsker at foretage udtræk af data fra EG Bolig via Excel og Power BI.

Forudsætninger

Dette er et udvidet kursus, som kræver kendskab til Excel.