Informationsmøde for bedemænd

Styr på den nye persondataforordning?

I maj 2016 vedtog EU den nye persondatabeskyttelsesforordning, GDPR – General Data Protection Regulation, med skærpede krav til datasikkerhed og hårde bodsbestemmelser.

De nye regler træder i kraft i Danmark i maj 2018. Derfor er det på høje tid at få styr på de nye regler, så alle systemer og procedurer overholder den nye lovgivning på området.

Brandsoft og hoej.dk inviterer til informationsmøder, hvor der bl.a. informeres om den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

På seminaret vil vi fokusere på, hvordan du kommer i gang med at gøre din bedemandsforretning klar til den nye forordning.

  • Hvem er databehandler, og hvem er dataansvarlig?
  • Hvad er samtykkekrav, og hvad skal det indeholde?
  • Hvad er 'right to be forgotten'?

På seminarerne vil vi introducere til grundbegreberne på persondataområdet og komme omkring de grundlæggende regler, forpligtelser og sanktioner samt give nogle redskaber til overholdelse af den nye forordning.

Det er vores ambition at gøre forordningen så jordnær og forståelig som muligt. Vi vil derfor bruge en del tid på at diskutere eksempler fra bedemandens hverdag, så du som deltager får et klart billede af, hvorfor og hvornår forordningen er relevant for den enkeltes forretning.

Jesper Søndermark fra hoej.dk vil stå for introduktionen til dataforordningen.