Arrangement

Strategidag for kommunerne

Datadreven beslutningsstøtte, kompetencedreven ressourceplanlægning, effektbaseret økonomistyring, Big Data og kunstig intelligens. Mulighederne og udfordringerne med digitalisering af den offentlige sektor er under hastig forandring.

Dagen vil blive brugt til at drøfte og udforske de fælles muligheder og udfordringer på både den korte og den lange bane. Der vil bl.a. blive sat fokus på spørgsmål som:

Digitalt lederskab i kommunerne, findes det?
Realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi stiller stadigt større krav til den offentlige leders evner til at styre digitaliseringsprojekter, håndtere komplekse digitaliseringsstrategier og høste gevinsterne af millionstore investeringer. Men hvor skal man se hen for at finde de rette metoder og gode eksempler på succes?

Robotterne kommer, men hvor hurtigt?
Begreber som RPA, Robotic Proces Automation og kunstig intelligens har gjort sit indtog på de offentlige kontorer. Men hvor kloge er de kloge løsninger lige nu, og hvor hurtigt går udviklingen på området?

3.generations løn- og vagtplanssystemer, hvad kan I forvente af EG Silkeborg Data nu og fremadrettet?
Kompetence- og budgetstyret vagtplanlægning er krumtappen i de offentligt ansattes hverdag, når stadig flere og mere komplicerede opgaver skal løses af færre medarbejdere. Det samme gælder for effektiv håndtering af løn- og HR-opgaven. 


EG Silkeborg Data arbejder pt. på fornyelse og modernisering af SD Løn og vagtplanlægning samt beslutningsstøtte gennem Business Intelligence.
Få et preview på fremtiden og indblik i, hvordan vi håndterer den digitale transformation på begge områder.

Formiddag:

09.30  Ankomst og morgenmad

10.00  Velkomst og dagens program 
           v/ Per Mouritsen, Salgsdirektør EG

10.15  EG som en strategisk partner
            v/ Johnny Iversen, Direktør for EG Citizen solution 

10.45  Strategisk prioriteter for EG Silkeborg Data
            v/ Allan Jepsen, Adm. direktør, EG Silkeborg Data

11.15  Pause 

11.30  Digital ledelse
            v/ Ina Cyrodon, Partner i Digitaliserings Instituttet

  • Digitalisering og automatisering af processer – hvordan ændrer det lederrollen?
  • Fremtidens digitale leder og medarbejder – relationer og kompetencer?

12.30  Frokost

Eftermiddag:

13.15  Strategiske valg indenfor EG Silkeborg Data
             Løn/HR og Vagtplanlægning

  • Ny bruger grænseflade og ny version af lønkernen v/ Rasmus Dalby Nielsen, Senior Manager, EG Silkeborg Data
  • Fremtidens vagtplanlægning fra EGSD – Optima v/ Carsten Mathiassen, Senior Manager, EG Silkeborg Data

14.15  Pause

14.30  Hvad er status på kunstig intelligens 
             v/ Allan S. Bager, Business Develop
            Manager, IBM

  • Status på Watson teknologi, erfaringer fra projekter
  • Anvendelsesmuligheder i kommunerne og indenfor løn- og vagtplanområdet (Data og Business intelligence)

15.45  Afslutning og opsamling på dagen

16.00  Tak for idag