Arrangement

Strategidag for kommunerne

Datadreven beslutningsstøtte, kompetencedreven ressourceplanlægning, effektbaseret økonomistyring, Big Data og kunstig intelligens. Mulighederne og udfordringerne med digitalisering af den offentlige sektor er under hastig forandring.

Dagen vil blive brugt til at drøfte og udforske de fælles muligheder og udfordringer på både den korte og den lange bane. Der vil bl.a. blive sat fokus på spørgsmål som:

Digitalt lederskab i kommunerne, findes det?
Realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi stiller stadigt større krav til den offentlige leders evner til at styre digitaliseringsprojekter, håndtere komplekse digitaliseringsstrategier og høste gevinsterne af millionstore investeringer. Men hvor skal man se hen for at finde de rette metoder og gode eksempler på succes?

Robotterne kommer, men hvor hurtigt?
Begreber som RPA, Robotic Proces Automation og kunstig intelligens har gjort sit indtog på de offentlige kontorer. Men hvor kloge er de kloge løsninger lige nu, og hvor hurtigt går udviklingen på området?

3.generations løn- og vagtplanssystemer, hvad kan I forvente af EG Silkeborg Data nu og fremadrettet?
Kompetence- og budgetstyret vagtplanlægning er krumtappen i de offentligt ansattes hverdag, når stadig flere og mere komplicerede opgaver skal løses af færre medarbejdere. Det samme gælder for effektiv håndtering af løn- og HR-opgaven. 


EG Silkeborg Data arbejder pt. på fornyelse og modernisering af SD Løn og vagtplanlægning samt beslutningsstøtte gennem Business Intelligence.
Få et preview på fremtiden og indblik i, hvordan vi håndterer den digitale transformation på begge områder.

Datoer

Torsdag den 21. september

Dato & Tidspunkt

Information

Maks. antal deltagere: 50
Gratis

Lokation

EG A/S, Dusager 25, 8200 Aarhus N