Seminar

EG Selvbetjening

Fleksibel digital selvbetjening tilpasset brugernes behov.

Styrke mulighederne for medbetjening til den it-udfordrede borger
Den nye underskriftsfunktion betyder, at en pårørende eller leverandør kan hjælpe med at udfylde selve forløbet, mens borgeren blot behøver at skrive under på skærmen med fingeren eller med en pen. På den måde kan I modtage ansøgninger digitalt, også selvom borgeren er fritaget for digital selvbetjening eller ikke har NemID.

Forbedre brugeroplevelsen og øge datakvaliteten
Løbende datavalidering og brugervenlige hjælpetekster undervejs i forløbene hjælper med at sikre korrekt udfyldte selvbetjeningsforløb. Allerede kendte data, fx navn på ægtefælle, børn og læge, udfyldes automatisk, og tidligere indtastede oplysninger kan nu genbruges senere i forløbet. Der foretages automatisk beregninger undervejs i forløb med beregningsfelter, hvilket også er med til at forbedre brugeroplevelsen. 

Tilpasse tekster, design og sprog i de enkelte selvbetjeningsforløb (tilkøbsmodul)
Med det indbyggede tekstmodul får I mulighed for løbende at tilpasse de enkelte selvbetjeningsforløb (introtekster, kvitteringstekster mv.), så de understøtter de skiftende behov hos borgere, virksomheder eller kommunen selv. Det er også muligt at indsætte lokal kontaktinformation om kommunespecifik support, understøtte flere sprogvarianter, ændre design mv.

Understøtte borgernes brug af digitale enheder og services
EG Selvbetjening er en moderne platform, som bygger på fællesoffentlig referencearkitektur, OIOXML samt retningslinjerne i borger.dk og virk.dk's designguider. Selvbetjeningsforløbene tilpasser sig automatisk borgerens foretrukne digitale enhed (fx tablet eller smartphone) og understøtter brug af bl.a. NemID, Digital post og MobilePay. 

 Du kan læse meget mere om EG Selvbetjening og de nye muligheder her

Vi vil meget gerne fortælle meget mere om mulighederne i EG Selvbetjening, og hvordan det kommer din kommune til gode.

Vi har derfor arrangeret tre seminarer rundt omkring i landet, hvor du kan høre mere om den nye version af selvbetjeningsplatformen og blive introduceret til det nye administrationsmodul. 

Tilmelding nedenfor.

BemærkTilmelding senest og endeligt den 1. august 2017. Ved afbud efter denne dato eller udeblivelse på dagen opkræves kr. 500,- pr. person.

Bliver du forhindret og ønsker at en anden skal deltage i dit sted, kan dette arrangeres ved at rette henvendelse til kontakt@eg.dk

Program:

9.30 -9.45 Velkomst og morgenmad

9.45-11.00 Introduktion til EG Selvbetjening, herunder tilkøbsmoduler

11.15-12.15 Gennemgang af det nye administrationsmodul

12.15-13.00 Frokost

13.00-13.45 Workshop i mindre grupper

13.45-14.00 Opsamling på workshop

14.00-15.00 Praktisk information om overgangen fra OIB Borger til EG Selvbetjening