Nyt LCA-værktøj til tømrer og murer i EG SmartKalk

Med LCA-modulet kan du beregne og dokumentere CO2-aftryk. Samtidig med projektets pris. Du kan altså beregne økonomi og CO2 på én gang - hurtigt og nemt.

Vær med til lanceringen og hør mere!

Tilmeld dig

LCA til EG SmartKalk

Torsdag d. 20. april 2023 kl. 10 lancerer vi et nyt LCA-modul i EG SmartKalk. Vi har opdateret EG SmartKalk med LCA-Molioprisbøger og tagopmåling.

Du behøver ikke at være specialist
Med LCA-modulet kan du beregne og dokumentere CO2-aftryk. Samtidig med projektets pris. Du kan altså beregne økonomi og CO2 på én gang - hurtigt og nemt.

Modulet sikrer, at du overholder gældende LCA-krav og automatisk har dokumentation.

Deltag i vores online lancering
Se hvordan du regner en pris og kobler LCA/CO2-regnskabet på din beregning. Uden ekstra arbejde.

Arrangementet er især for dig, der arbejder med LCA-kalkulationer og ønsker:

  • Beregning af pris og CO2 i samme projekt og med løbende overblik
  • Hurtige opslag i danske og europæiske EDP-databaser
  • Opslag i generiske GWP-værdier fra BR18-lovgivning
  • Automatisk opbygning af fælles database med varenumre-opkoblinger af EPD'er
  • Simulering af scenarier for projektets CO2 og økonomi

Hør om alt det nye i EG SmartKalk!

At arbejde med EPD og LCA i SmartKalk er en stor hjælp, med at danne et overblik over de enkelte konstruktioner. Når først en bruger har lavet en opkobling på et varenumre, vil den næste der henter denne vare ind i en kalkulationen, pr automatik få EPD’er, når han trykker ”hent miljødata”. Jo længer tid der går, og jo flere der benytter dette, jo hurtigere vil det være at lave en LCA-rapport over de enkelte bygningsdele. Programmet SmartKalk er perfekt til at lave nogle bygningsdele, der kan være koblet på varenumre og EPD’er, og derved være med til at formgive i designfasen af et byggeri. Rene Bundgaard Lynge, Beregner, TL Byg

Datoer

20. april 2023
10.00 - 11.00

Tilmeld