Inspirationsdag

HR Masterdata og organisations-komponentens potentiale

Som leverandør af komponenter til styring af organisationsstrukturer inviterer EG Silkeborg Data til inspirationsdag onsdag den 25. oktober 2017. Dagens formål er, at give kommuner og regioner indblik i hvilke udfordringer og muligheder, der knytter sig til at it-understøtte organisationsstrukturen. 

På dagen har du mulighed for at få indblik i, hvilken værdi og hvilke udfordringer, der typisk opleves, når en organisationskomponent implementeres og skal samspille med eksisterende arbejdsprocesser og it-infrastruktur. Vi vil sætte fokus på de typiske faldgruber og opmærksomhedspunkter, og give dig inspiration til at fokusere på de rette business cases og den gode implementering.

Formiddag:

09.00 - Ankomst og kaffe/morgenbrød

09.15 - Velkomst og introduktion til dagens emne
v/ Jakob Bækgaard Riis, Product Manager, EG SD

10.00 - Organisation, identiteter og lønsystem; OS2 i Ballerup
v/ Jens Kjellerup, Sekretariatschef, Ballerup Kommune

10.45 - Pause

11.00 - APOS – hvorfor og hvordan?
v/ Maj Winter Poulsen, Business Analyst, EG SD 

12.00 - Frokost

Eftermiddag:

12.45 - Erfaringsoplæg – implementering og anvendelse af APOS i Region Hovedstaden
v/ Kaare Tendal, Konsulent, Region Hovedstaden

13.30 - Organisationskomponentens værdi for min organisation
Gruppedrøftelse

14.15 - Pause 

14.30 - Strategiske fokusområder i produktudviklingen
v/ Jakob Bækgaard Riis, Product Manager, EG SD

15.15 - Opsamling på dagen

15.45 - Tak for i dag