Arrangement

DHUV-netværksmøde 2017

Deltag i udveksling af viden og erfaring om dokumentation samt effektmåling på tværs af fagligheder og kom-munegrænser.

Som tema for netværksdagen har vi valgt, at sætte fokus på sammenhængende mellem dokumentation, effekt og økonomi under overskriften; Fra silo til resultat via fælles mål.

Formiddag:

9.00 Ankomst/morgenmad

9.30 Velkomst & Dagens agenda

9.45 Tema 1: De sociale indsatser og økonomien

 • Den socialøkonomiske investeringsmodel, SØM
 • Hvordan kan man arbejde med sammenhængen mellem ønsket om effekt og den afledte økonomi?
   

10.15 Pause

10.30 Status: Fagudvalg & Release 17:08 & 18:02

 • De nye Sensum fagudvalg
 • Vigtigt nyt fra sidste release
 • Hvad kommer i den kommende release?

11.00 Pause

11.15 Tema 2: Dataflow mellem DHUV og EOJ

 • EGs strategi for integrerede it-løsninger med fokus på sammenhængen mellem børn, unge, voksne og ældre. 

12.00 Frokost

Eftermiddag:

12.45 Vælg spor

Netværk: Sagsbehandler
v/seniorkonsulent Helle Howe Poulsen

 • Tips & Trix
 • Kort oplæg
 • Netværk

Økonomi-medarbejder
v/product manager Lars Sjøblom

 • Tips & Trix
 • Kort oplæg
 • Netværk

13.45 Pause

14.00 Tema 3: Datadreven beslutningsstøtte & Databaseret ledelsesinformation

 • Uden valide data ingen gode beslutninger
 • Kombineret med vores egne standardrapporter
 • Dataindsamling
 • Rapportering
 • Dataanalyse
 • Analytics - forudsigelser
 • Prescription - anbefalinger

14.45 Roadmap og afrunding

 • Præsentation af relevante udviklingspunkter til kommende release.
  v/Product Development Manager, Rune Andersen, EG Team Online