Kundereference

Nettpartner

Halvering af projektledernes tidsforbrug til administration.

Nettpartner

Det nye ERP-system har halveret projektledernes tidsforbrug til administration, så vi har fået mere produktiv tid. Jon Fjærvik, økonomidirektør, Nettpartner.

 

Halvering af projektledernes tidsforbrug til administration

Nettpartner i Norge har omkring 5.000-6.000 igangværende projekter. Nøjagtige data og oplysninger er afgørende for styringen af alle disse projekter, og tidligere brugte projektlederne omkring 4-5 timer om måneden alene på rapportering.

 

Omkostningskontrol er altafgørende

Nettpartner opbygger og varetager drift og vedligeholdelse af infrastruktur til distribution af el, tv, data og fjernvarme. Aftalerne er komplicerede og tidsbegrænsede, og styring og omkostningskontrol er altafgørende.

Nettpartners systemer var tidligere baseret på regneark, der blev udfyldt af medarbejderne og gemt på lokale computere.

"De oplysninger, vi indsamlede om den økonomiske styring af vores projekter, var utilstrækkelige. Detaljerne omkring rapportering og statistik var overladt til den enkelte projektleder, og ved nærmere eftersyn stod det klart, at uden nøjagtige krav til rapportering blev tal og statistikker nemt for unøjagtige til at kunne bruges til overordnet kontrol og styring."

For at gøre noget ved disse problemer opgraderede Nettpartner sit ERP-system til EG's brancheløsning til byggeriet.

 

Klare fordele

Ud over den nedbragte administrationstid byder det nye ERP-system på fordele for driften, idet både effektivitet og kvalitet er blevet forbedret:

  • Den forbedrede arkivering giver bedre sporing, dokumentation og muligheder for genbrug. 
  • CRM-modulet gør det muligt at spore kundeemner og overvåge salgsmuligheder.
  • Systemet muliggør direkte genbrug af skabeloner inden for sundhed, sikkerhed og miljø samt til risikoanalyse og egenregulering/-kontrol.
  • Den grafiske brugergrænseflade er yderst intuitiv og passer til den Microsoft Office-software, som vi alle kender.

 

Systemet giver en omfattende realtidsvisning af vigtig information

"Formålet med at implementere det nye ERP-system var at automatisere alle processer i Nettpartner, så alle data kunne opsamles effektivt og hurtigt være klar til fremlæggelse. Dette var særligt vigtigt for os," fortæller viceadministrerende direktør Sven Hetlevik.

 

Både vores kunder og myndighederne kræver, at vi overholder alle krav til såvel kvalitet som sundhed, sikkerhed og miljø. Det nye system gør det muligt at følge dette tæt og gør det nemt at hente de nødvendige oplysninger ud af de data, vi har opsamlet. Sven Hetlevik.

 

"Den øverste ledelse kan bruge det nye system, som sad vi i en helikopter, fordi det giver os et fuldt og udførligt overblik over driften. Det store antal projekter og processer kræver ofte, at vi bliver inddraget. Men nu har vi fået systemerne etableret, så vi kan inddrages uden at miste det store overblik, og vi kan skaffe de oplysninger, vi behøver for at træffe kompetente beslutninger," udtaler Sven Hetlevik.