Kundereference

Løvbjerg Supermarked

Løvbjerg Supermarked spilder ikke tiden.

Løvbjerg Supermarked, Staff

Vi var ikke i tvivl om valget af Staff, da alle vores spørgsmål blev besvaret. Johnny Rosenlund, it-chef, Løvbjerg Supermarked.

 

Vagtplanlægning og efterfølgende godkendelse af alle ansattes dagssedler er ofte til stort besvær for butikschefen, men ikke i Løvbjerg Supermarkeds 15 butikker, hvor manuelle procedurer nu er afløst af det intelligente program Staff.

Løvbjerg Supermarked har benyttet EG Retail (tidl. IT Gruppen) som it-leverandør i over otte år. Det tætte samarbejde har betydet, at Løvbjerg Supermarkeds butiksløsning er blevet videreudviklet, så der i dag er moderne it fra kasselinje til kædekontor.

 

Tidskrævende procedurer

Løvbjergs administration i Horsens har fuld fokus på at optimere processerne i virksomheden. Tidligere brugte kædens butikschefer mange timer på tidsregistrering og vagtplanlægning, hvilket ikke var hensigtsmæssigt.

"Håndskrevne dagssedler og hjemmelavede Excel-ark var før i tiden ikke et særsyn i vores butikker. Derfor besluttede vi at optimere de daglige rutiner inden for tidsregistrering og vagtplanlægning. Vi inviterede 3-4 leverandører til Horsens, der hver især præsenterede deres produkter. Staff blev præsenteret af EG Retail, og vi var ikke i tvivl om produktvalget, da alle vores spørgsmål blev besvaret", siger it-chef Johnny Rosenlund, Løvbjerg Supermarked.

 

Fordele med Staff

Det centrale i Staff er de ansattes stamdata og butikkens vagtplaner. I Staff bliver alle medarbejdere oprettet og vedligeholdt, ligesom det er muligt at tage hensyn til medarbejdernes ferieønsker, faste fridage, ønskelige fridage og afspadsering.

"Ved en nyansættelse opretter vi medarbejderen i Staff. Derefter bliver ansættelses-kontrakten udskrevet – ligeledes fra Staff. Proceduren afsluttes, ved at stamdata sendes elektronisk til kædens HR-system", siger Johnny Rosenlund.

 

Jeg sparer meget tid hver eneste dag. Før i tiden brugte jeg mindst en halv dag, når lønudbetalingerne nærmede sig, og dagssedlerne skulle godkendes. Nu bruger jeg kun 2-3 minutter om dagen til at kontrollere forrige dags bemanding. Supplerer butikschef Søren Christensen, Løvbjerg i Viborg.

 

 

Nærværende kurser med egne data

Alle butikschefer fra Løvbjerg var på kursus i Staff, inden systemet blev taget i brug. Kurserne blev afholdt i Løvbjergs eget kursuslokale i Viborg og tog udgangspunkt i reelle data fra hver enkelt butik. Kursusdeltagerne havde inden kurset forberedt sig ved at tage deres vagtplaner med og fastlægge medarbejdernes ønsker for fremtidige arbejdstider.

"Det var en meget stor fordel at behandle egne data på kurset. Det gjorde kurset nærværende og nemmere at forholde sig til. Da vi forlod kursuslokalet, havde vi aktuelle planer med under armen, som vi straks kunne tage i brug hjemme i butikken", fortsætter Søren Christensen.

 

Korrekt lønudbetaling hver gang

Der er opstillet en sign-in-pc med en touchskærm i personaleområdet i butikkerne, hvor medarbejderne registrerer deres tider. Når de er klar om morgenen, melder de sig ind i Staff, og i løbet af dagen registrerer de deres pauser, ligesom de melder fra efter endt arbejdsdag. Dermed holder Staff altid styr på arbejdstiderne.

"Tidligere brugte jeg meget tid på at undersøge, om de registrerede timer var korrekte. Mine medarbejdere kunne begå fejl, men det kunne jeg også. I Staff er tiderne altid korrekte, og det skaber ro og sikkerhed for os alle. Medarbejderne betragter ikke Staff som overvågning og kontrol, men blot en hjælp til at de får udbetalt den korrekte løn", siger Søren Christensen og slutter:

 

Jeg bruger et par minutter hver eneste dag på at kontrollere mine data i Staff. Det gør, at jeg med få klik med musen overfører oplysningerne fra Staff til vores lønsystem.