Alment praktiserende læger

Da der er specielle forhold, der gør sig gældende ved hver enkelt honoraropdatering, er det meget VIGTIGT, at du først udskriver den vejledning, der vedrører indlæsning af honorarer eller indlæsning af attesttakster og følger den NØJE under indlæsning i MedWin.

Fra 1. april 2017 skal overenskomsttillæggene uændret være 0.0, da tillæggene fremover er inkluderet i de takster, der indlæses.

Det er vigtigt, at sikre at overneskomsttilæggene er ændret, da det vil give afvigelser i afregningen til sygesikringen i forhold til det beløb, som udbetales.

Overenskomsttillæggene skal rettes i MedWin under Kartoteker-Praksisoplysninger, fanebladet Standard.

Overenskomst tillæg  0,0 %
Overenskomst tillæg (Grp 2)  0,0 %
Gruppe 2 tillæg (Sygesikring)  0,0 %

 

Download og indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honorar 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

Speciallæger

Fra 1. april 2017 skal overenskomsttillæggene for alle specialer fortsat være 0.0%, da tillæggene fremover er inkluderet i de takster, der indlæses.

Det er meget vigtigt, at overenskomsttillæggene ændres for at undgå afvigelser i afregningen til sygesikringen i forhold til det beløb, som sygesikringen udbetaler.

Overenskomsttillæggene skal rettes i MedWin under Kartoteker-Praksisoplysninger.

Overenskomst tillæg  0,0 %
Gruppe 2 tillæg (Sygesikring)  0,0 %

 

Opdateringer:

 

Anæstesiologi:

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honorar Anæstesiologi 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

 

Dermato-venerologi:

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honorar Dermato-venerologi 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

 

Reumatologi:

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honorar Reumatologi 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

 

Intern Medicin:

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honorar Intern Medicin 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

 

Kirurgi:

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honorar Kirurgi 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

 

Ortopædisk Kirurgi:

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honorar Ortopædisk kirurgi 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

 

Plastikkirurgi:

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honorar Plastikkirurgi 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

 

Psykiatri:

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honorar Psykiatri 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

 

 

Eventuel tilretning af honorar i MedWin på de enkelte ydelser foretages af klinikken.

Gå i Kartoteker > Vedligeholdelse > Kartoteker > Honorarkartotek > Honorartabel.

Kiropraktorer

Da der er specielle forhold, der gør sig gældende ved hver enkelt honoraropdatering, er det meget VIGTIGT, at du først udskriver den vejledning, der vedrører indlæsning af honorarer og følger den NØJE under indlæsning i MedWin.

Overenskomsttillæggene fra 1. oktober 2016 er uændrede 0,0%, da stigningerne er indregnet i beløbene.

Download og indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Honoraropdatering Kiropraktorer 1. april 2017 - evt. højreklik og vælg "Gem fil som".

Tak for din henvendelse

Du bliver kontaktet hurtigst muligt. Vi glæder os til at fortælle dig mere.

Prøv igen

Der er desværre sket en fejl, men prøv igen. Kontakt webmaster@eg.dk, hvis du får beskeden flere gange.