Alment praktiserende læger

Da der er specielle forhold der gør sig gældende ved hver enkelt honoraropdatering, er det meget VIGTIGT, at du først udskriver den vejledning, der vedrører indlæsning af honorarer eller indlæsning af attesttakster og følger den NØJE under indlæsning i MedWin.

Fra 1. april 2017 skal overenskomsttillæggene for Alment praktiserende læger fortsat være 0,0 da tillæggene fremover er inkluderet i de takster der indlæses.

Det er vigtigt at sikre at overneskomsttilæggene er ændret, da det vil give afvigelser i afregningen til sygesikringen i forhold til det beløb som udbetales.

Overenskomsttillæggene skal rettes i MedWin under Kartoteker-Praksisoplysninger, fanebladet Standard.

Overenskomst tillæg  0,0 %
Overenskomst tillæg (Grp 2)  0,0 %
Gruppe 2 tillæg (Sygesikring)  0,0 %

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Speciallæger

Fra 1. april 2017 skal overenskomsttillæggene for alle specialer sættes til 0,0%, da tillæggene fremover er inkluderet i de takster der indlæses.

Det er meget vigtigt at overenskomsttillæggene ændres, for at undgå afvigelser i afregningen til sygesikringen i forhold til det beløb som sygesikringen udbetaler.

Overenskomsttillæggene skal rettes i MedWin under Kartoteker-Praksisoplysninger.

Overenskomst tillæg  0,0 %
Gruppe 2 tillæg (Sygesikring)  0,0 %

Indlæsning af honoraropdatering specialer (pdf)

Kiropraktorer

Da der er specielle forhold der gør sig gældende ved hver enkelt honoraropdatering, er det meget VIGTIGT, at du først udskriver den vejledning, der vedrører indlæsning af honorarer og følger den NØJE under indlæsning i MedWin.

Overenskomsttillæggene fra 1. april 2017 er uændrede 0,0%, da stigningerne er indregnet i beløbene.

Indlæsning af honoraropdatering (pdf)

Tak for din henvendelse

Du bliver kontaktet hurtigst muligt. Vi glæder os til at fortælle dig mere.

Prøv igen

Der er desværre sket en fejl, men prøv igen. Kontakt webmaster@eg.dk, hvis du får beskeden flere gange.