Sæt fokus på de rigtige ting

Sæt fokus på optimering, indtjening og digitalisering. Med en byggebranche i hastig forandring skal den enkelte virksomhed fokusere på sine styrker og evner til at tjene penge. Det handler om optimal indtjening på hver omsætningskrone.

Vi kan se, at de virksomheder, der har mest succes med omstillingen, lige nu arbejder målrettet med:

  1. Optimerede og effektiviserede arbejdsprocesser og projektstyring
  2. Løbende tilpasninger til aktivitet og konjunkturer – og lader den yderste del af kapaciteten være variabel
  3. Tilpasning af deres administration
  4. Professionel projektleder, der kan tage over, når mester selv ikke kan følge med
  5. Effektiv og overskuelig ledelsesrapportering med fokus på, hvor indtjeningen skabes
  6. Øget investering i digitalisering.

Investering i it-løsinger er en vej til øget indtjening 
Optimerede og effektiviserede arbejdsprocesser hænger tæt sammen med digitalisering, og en undersøgelse blandt vores medlemmer i april 2016 slog fast, at 62 procent af de adspurgte virksomheder har planer om at investere i nye it-programmer i de kommende år – mod 34 procent i en tilsvarende undersøgelse i 2012.

Tendensen kan også aflæses i, at vi hos Arbejdsgiverne får rigtig mange henvendelser fra medlemmerne om valg af it-systemer, herunder primært nyt økonomisystem og digital ordrestyring. Alt fra digitale arbejdssedler, online tidsregistrering, kvalitetssikring, materialekontrol og ikke mindst planlægning af opgaver er i fokus. De fleste virksomheder oplever, at digitalisering styrker deres planlægning og effektivitet og dermed bidrager direkte til indtjeningen.

Afdæk behovet, før du investerer 
Investeringer i it koster imidlertid mange penge og ressourcer og har vidtgående konsekvenser for driften af virksomheden, så det er vigtigt at vælge den rigtige løsning første gang. Behovsafklaring er altså central for en optimal digitaliseringsproces, så virksomheden skal som det første undersøge, hvordan den oparbejder effektive og optimale arbejdsprocesser. 

Derfor har vi hos Arbejdsgiverne iværksat en række initiativer, der skal understøtte virksomhedernes fokus på optimering og digitalisering. Vi overvåger blandt andet markedet tæt og kvalitetssikrer de løsninger, der er målrettet mod vores medlemsvirksomheder. På den måde sikrer vi, at vi kun anbefaler digitale løsninger, der reelt hjælper vores medlemsvirksomheder til en nemmere hverdag. Vi hjælper gerne vores medlemmer videre i junglen af tilbud og muligheder.

Fire tendenser for fremtidens byggeri – find dem her