Bliv klar til det grønne håndværkerfradrag

Fra 2016 bliver håndværkerfradraget ændret med fokus på klimatilpasning og energirenovering. Derfor er det nu, du skal udnytte tiden til efteruddannelse af svendene, så I er klar til at hjælpe kunderne og få en god forretning.

Er dit firma klar til at energirenovere og klimatilpasse kundernes boliger? Og ved du, hvilke konsekvenser det medfører, når man pludselig ændrer på luftgennemstrømning og varme- og kuldepåvirkning?

Mange håndværkere kan sagtens se, hvordan de mindsker energiforbruget i en bolig, men bygningen skal også være beboelig bagefter.Derfor kan det være en god ide at benytte efteråret og vinteren til at efteruddanne dine folk, så I er klar til at tjene penge på den grønne bølge, som kun forstærkes af det ændrede håndværkerfradrag i 2016 og -17.

Få styr på indeklimaet
Et sted mange går galt, når de energirenoverer, er at tætne huset fuldstændigt. Energirenovering kræver, at man hiver sig højere op i helikopteren og sætter fokus på indeklimaet. Ellers risikerer man, at luftforholdene i bygningen ændres, så fugt og skimmelsvamp får ideelle betingelser for at gro.

Især i den ældre bygningsmasse, hvor man tidligere var vant til bare at fyre op, når vinteren stod for døren, kan det have store konsekvenser for luftgennemstrømningen, når man pludselig stopper alle hullerne til. Derfor kræver det, at I foretager de rigtige beregninger og tænker i nye udluftningsmuligheder, når I energirenoverer.

Brug de kolde måneder produktivt
I kan blandt andet få uddannet en Energivejleder fra Teknologisk Institut eller blive godkendt som BedreBolig rådgiver. Som BedreBolig rådgiver får man en mere helhedsorienteret tilgang til energirenovering, hvilket også er et af fokusområderne i det kommende BR2015.
På den måde kan du professionelt rådgive og vejlede husejere. Og med overbygning kan du tage skridtet videre og blive klar til større udfordringer som boligblokke, kontorbygninger og mindre industrivirksomheder.

Du kan læse mere her:
Energivejleder http://energivejlederen.dk/
BedreBolig rådgiver http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bedrebolig/raadgiver/godkendelse-til-bedrebolig-raadgiver

Foreslå en serviceplan til huset
Når du er ude hos kunden, kan du foreslå, at I sammen gennemgår resten af huset. På den måde kan I måske forudse nogle af de problemer, som typisk vil dukke op, som bygningen bliver ældre. Derefter kan I lave en fælles plan for, hvordan I tager hånd om det på en energirigtig måde.

Ved at lave en plan kan kunden også forudse udgifter til renovering, før de opstår, så det ikke kommer som et chok. Så foreslå kunden at lave en serviceplan for huset, og forpligt jer gerne til at kontakte kunden igen med et tilbud, når det næste skridt i vedligeholdelsesplanen skal tages. På den måde viser du, at I tager kunden seriøst, og du er sikker på, at kunden tænker på lige nøjagtig jer, næste gang de skal have lavet noget på huset.