Digitale løsninger til forsikringsbranchen

Har du behov for at få sat gang i de digitale arbejdsgange såvel internt som i kommunikationen med dine kunder? EG kan hjælpe dig med at realisere potentialet i din digitale kommunikation.

Kundereferencer

  • LB Forsikring

    Med modulet Funktionsattester til Mediconnect Forsikring fra EG, kan LB Forsikring hurtigt og billigt indhente kvalificerede svar på meget konkrete spørgsmål hos speciallæger med særlig sagkundskab – til gavn for sagsbehandlingen af medlemmernes skadessager.