Roses for at passe sit arbejde?

Over ½ mio. danske medarbejdere oplever manglende arbejdsglæde, og flere store undersøgelser viser, at kun medarbejdere, der føler sig anerkendt, kan levere ekstraordinære resultater. Så hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal rose dine medarbejdere, er svaret et klart JA. Ros endelig dine medarbejdere for at passe deres arbejde. Det er en taberstrategi kun at rose, hvis de ekstraordinære resultater kommer – for uden ros kan du være næsten sikker på, at de ekstraordinære resultater udebliver.

Og som arbejdsgiver er større arbejdsglæde blandt dine ansatte bestemt værd at stræbe efter, da det giver mange fordele. Når vi er glade, er vi mere produktive, og arbejdet går som en leg. Vi er også mere kreative, opfindsomme og bedre til at samarbejde. Dertil kommer, at høj arbejdsglæde giver mindre sygefravær. Dine medarbejderes arbejdsglæde smitter af på kunderne, der på den måde får lyst til at komme igen. Og glade medarbejdere tiltrækker de bedste jobansøgere. Var det noget for dig?

De to ting, vi helst vil have

Jo, du gættede rigtigt: Ros og anerkendelse. ”Nogle ville måske have gættet på penge og at blive berømt, men sådan hænger det ikke sammen. Vi er nemlig flokdyr og har behov for at føle, at vi hører til, og at vores store arbejdsindsats giver mening. Det viser flere store empiriske undersøgelser. Hvis vi gerne vil være lykkelige, er det langt vigtigere at få ros og anerkendelse end masser af penge eller glamour.

Ros og anerkendelse giver større arbejdsglæde

Den bedste formel på arbejdsglæde, jeg kender, er denne:
Arbejdsglæde = Resultater (oplevelsen af at være med til at skabe dem) + Relationer (opleve gode relationer – chef/kollega)

Når vi bliver mindet om positive resultater og vores bidrag til dem, oplever vi anerkendelse. Når chefen eller en kollega påpeger, at vi har gjort det godt, føler vi os set og anerkendt som menneske. Lidt firkantet kan man sætte lighedstegn mellem anerkendelse og arbejdsglæde. Lønforhøjelser, frugtordninger og firmafester kan der også ligge anerkendelse i, men effekten er kortvarig. Man glemmer hurtigt den sidste fest og vænner sig hurtigt til det nye tal på lønsedlen. Faktisk er effekten af anerkendelse altid kortvarig. Anerkendelse er som en kølevare. Derfor skal der hele tiden serveres frisk anerkendelse, hvis arbejdsglæden skal være vedvarende høj. Og netop derfor er ros og anerkendelse sagen – det koster nemlig meget mindre end lønforhøjelser hver anden måned.

Anerkendelse øger selvværdet

Får vi anerkendelse, gavner det vores selvværd, og så skal der meget mere til, før vi lader andre ødelægge vores humør (og arbejdsglæde). Så er vi mindre på vagt over for, om noget, andre siger eller gør, kunne tolkes som et angreb på vores person eller faglighed. Vi bliver med andre ord mindre nærtagende og mere tilgivende over for andres måske mindre heldige adfærd. Det sætter os i stand til at møde andre mere åbent og nysgerrigt og derfor lytte og kigge efter det positive, andre kan bidrage med. Med andre ord blomstrer vores evne til at samarbejde. Så vokser arbejdsglæden og dermed produktiviteten.

Læs også om, hvordan anerkendelse øger selvværdet.