Fem nye veje til bedre økonomi i byggeriet

EG – godt afslag

Det er paradoksale tider for danske håndværkere. Stor travlhed kombineret med et stigende antal konkurser.

Hvad siger du til kunden, når du ikke har tid til opgaven?

Det er paradoksale tider i byggebranchen. Mange håndværksvirksomheder har flere opgaver, end de kan overkomme. Men samtidig ser vi også mange konkurser. Hvad kan du gøre for at undgå at lande i en ond spiral med både stress og dårlig økonomi? 

På den ene side er der utroligt travlt over hele landet, og mange håndværksvirksomheder kan simpelthen ikke skaffe nok arbejdskraft til at løse alle opgaver. Det skyldes, at der lige nu investeres mange offentlige kroner i byggeri, samtidig med at det lave renteniveau gør det billigt for private både at bygge om og bygge nyt.

Alligevel ser vi stadigvæk mange konkurser. Selvom efterspørgslen er større end udbuddet, er priserne lave, og mange håndværkere har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, på trods af at ordrebogen er fuld. Sådan burde det ikke være i gode tider. Og der er da også en række ting, man selv kan gøre for at afhjælpe situationen.

Fem veje til bedre indtjening

  • Brug de gode tider til at få dine priser op.
  • Skærp din forretningsmodel. Som specialist kan du tage en bedre pris for dit arbejde.
  • Dyrk dit netværk. Sørg for at have troværdige samarbejdspartnere, når du selv har for travlt.
  • Planlæg – få styr på projekter, tid og forbrug.
  • Glem ikke at sælge, selvom du har travlt. 

 

Bryd den onde spiral, og få timeprisen op

En af de største udfordringer for tiden er, at branchen generelt ikke har formået at få priserne sat op og ender med at sælge timerne for billigt. Det er en ond spiral, hvor man ender med både at være presset på tid – hvilket kan betyde, at man ikke får sendt sine fakturaer hurtigt nok ud, hvorved likviditeten kommer i klemme – og samtidig ikke har det mentale og økonomiske overskud til at løse udfordringerne.

Start med at undersøge om I kan arbejde smartere. Der findes en række it-systemer, der kan digitalisere byggeprocessen og hjælpe jer til at klare en stor del af papirarbejdet direkte fra en tablet eller telefon – fx scanne og genbestille materialer, mindske svind og gøre det nemmere at få afsluttet jeres opgaver og sendt en faktura. Det frigiver tid, som I kan bruge mere værdifuldt på at løse andre opgaver. 

Systemerne leverer samtidig en præcis beskrivelse af vareforbruget på den enkelte opgave, hvilket giver kunden en bedre oplevelse og får jeres virksomhed til at fremstå troværdig og professionel. Og tillid hos kunderne er afgørende for at få den næste opgave.

Det kan også være på tide, at I går jeres egen forretningsmodel efter i sømmene. Har I slået for stort brød op og laver opgaver, I ikke er helt gode til? En mere smal forretningsmodel er ofte bedre. Man bliver specialist, og jo mere specialiseret man er, jo mere kan man tage for sine ydelser. Samtidig får kunderne bedre oplevelser, når alt det arbejde, I udfører, er af højeste klasse.

Det sidste råd er nok sværere for mange virksomheder, for måske skal I overveje, om der er opgaver, I slet ikke skal tage. Det ligger simpelthen dybt i mange selvstændiges DNA, at man vil gøre alt for at lande enhver opgave, der dukker op. Men nogle opgaver er måske ikke rentable for jer. Hvis prisen er presset så langt ned, at regnestykket ikke hænger sammen, bliver opgaven aldrig en god forretning. Ved at lade den type opgaver gå videre til andre, kan I bedre koncentrere jer om de opgaver, der giver jer en god margin.

Læs også: It kan både hjælpe til bedre resultater og trivsel


Kundeoplevelsen er en investering i fremtiden

Lige nu har vi gode tider, og der er masser at lave, men hvis tiderne pludselig vender, er det vigtigt for dig, at så mange som muligt har en positiv opfattelse af dig og din virksomhed. Her kommer kundeservice ind i billedet. Det værste, du kan gøre, er at lade være med at tage telefonen, når kunden ringer, eller lade være med at vende tilbage, når I har aftalt det. Det får dig til at virke uprofessionel. Og når branchen en dag går nedad igen, husker kunderne dårlige oplevelser.

Men hvad gør du så, når du ikke kan nå at lave opgaven? Du må ALDRIG sige nej. For siger du nej, føler kunden sig efterladt og får en dårlig oplevelse. Kunderne skal mødes på en måde, så de føler, at deres behov bliver tilfredsstillet. Derfor skal du altid sige ja – til at hjælpe. 

Hjælp med at finde en anden håndværker til opgaven, det giver kunden en meget bedre oplevelse, som skinner tilbage på dig, og gør, at du måske også får tilbudt den næste opgave. Her kommer et stærkt netværk ind i billedet. Ved at etablere samarbejde med andre byggevirksomheder, kan I hjælpe hinanden med at fordele opgaverne og udjævne travle og mindre travle perioder.

Og så må du aldrig glemme at sælge. Det kan virke paradoksalt at sælge, når man allerede har for meget at lave. Men det er, når I har allermest travlt, I skal sørge for at få den næste opgave i ordrebogen, så I undgår kostbare perioder med for lidt at lave. Samtidig er en fuld pipeline det bedste værn mod at skulle tage urentable opgaver.

Om forfatteren

Jesper Dalhus er erhvervscoach og arbejder bl.a. med rekruttering samt leder- og salgstræning. Han kommer fra en baggrund som sælger af værktøj og maskiner og har over 20 års erfaring fra byggebranchen. Læs mere på jemac.dk.