Digitalisering – en vækstdriver eller stopklods?

Vækst eller stopklods

Robotterne kommer - og det er godt! Det mener Dansk Byggeri.

På vegne af:
Michael H. Nielsen
Direktør, Dansk Byggeri
Virksomhedsudviklingssekretariatet

Udviklingen går stærkt – ingen tvivl om det. Og der er travlt i bygge- og anlægsbranchen. Så hvorfor er det nødvendigt at drøfte udvikling i form af digitalisering og robotteknologi, når branchen trives?

Svaret er klart. Jo mere turbo og fokus vi har på at skabe smarte løsninger, jo større er chancen for, at vi ikke falder pladask på maven. I stedet skal vi surfe på bølgen af de muligheder, der allerede skyller ind over bygge- og anlægsbranchen i form af digitalisering og ny teknologi.

Hvorfor BUILD 4.0?
Adgangen til teknologi og digitale løsninger, der kan øge produktiviteten på byggepladsen og optimere processer i administrationen, har aldrig været større. Samtidig er it-løsninger, der åbner op for indledende analyse og efterfølgende monitorering og datadeling i forbindelse med byggeprojekter, med til at revolutionere branchen. Udviklingen går under navnet BUILD 4.0. I dag er det især store virksomheder, der er frontløbere og har fået øjnene op for potentialet i udviklingen. Men der er også gevinster at hente for små og mellemstore virksomheder i et øget fokus på digitalisering. Det første skridt til succes med BUILD 4.0 er at opfatte de smarte, digitale og teknologiske værktøjer som muligheder frem for trusler.

Bygningen bliver digital
Et eksempel på en vigtig trend i byggebranchen netop nu er Virtual Design and Construction (VDC). VDC gør det muligt at skabe digitale modeller af byggeprojekter, før de igangsættes. Resultatet er færre fejl, lavere omkostninger og større forudsigelighed for entreprenører og kunder. Et andet værktøj er Building Information Modeling (BIM), som både er udtryk for en model og en arbejdsmetode, der digitaliserer byggeprocessen. En del af BIM er monitorering af bygninger i deres levetid, altså løbende indsamling af data om materialer, der kan benyttes til fremtidige byggeprojekter.

Robotterne kommer, og det er godt
De tendenser, jeg har nævnt ovenfor, er et udtryk for, at byggeprojekter og de færdige produkter digitaliseres. Alt sammen vil det være afgørende for, at robotter i fremtiden kan fodres med data, der gør dem i stand til at fungere i byggepladsens uforudsigelige miljø og varetage opslidende, tunge, støjende, støvende delopgaver og dermed skåne medarbejderne på byggepladsen. Af de grunde – og mange flere – er et øget fokus på digitalisering i virksomhederne hjørnestenen til vækst og en mere effektiv og spændende anlægs- og byggebranche.