7 råd til at styrke likviditeten

Når du driver virksomhed, er det afgørende at have styr på likviditeten – i fagsprog ofte kaldet cash management. Det handler både om at styre ind- og udbetalinger i det daglige, så der er overblik og penge i kassen til at betale regningerne, og om at sikre, at der løbende bliver sparet op til at kunne foretage nødvendige investeringer.

Her giver Søren Kofoed-Sørensen, Direktør Erhverv, Lokale Kunder, Danske Bank, 7 råd om at optimere likviditeten.

Saldotømning 
For mindre virksomheder er dette den mest benyttede løsning. Saldotømning betyder helt enkelt, at banken automatisk overfører penge fra udvalgte af dine konti til en enkelt konto. På den måde kan du samle din likviditet ét sted.

Overblik i realtid 
Hvis du bruger Danske Banks erhvervsnetbank, Business Online, kan du få overblik over din likviditet i realtid, hvilket gør det nemmere at sikre, at det rette beløb er tilgængeligt på den ønskede konto.

Fællesmaksimum 
Hvis du har brug for noget mere fleksibelt end en kassekredit, kan et fællesmaksimum være en relevant løsning. Det er en kreditramme, der kan dække flere konti samtidig – fx din driftskonto og en valutakonto, hvis du handler med andre lande.

Kontoregulering – mellem konti i samme bank 
Kontoregulering er en løsning, der bliver brugt af større virksomheder med en mere kompleks økonomi. Med kontoregulering laver banken skræddersyede automatiske kontooverførsler mellem din virksomheds konti i banken. På den måde samler du hele tiden virksomhedens likviditet på én konto, så du nemt har styr på og overblik over likviditeten.

Kontoregulering – mellem konti i forskellige banker 
Større virksomheder, som benytter sig af flere banker, kan have svært ved at styre likviditeten på tværs af koncernen. Danske Bank tilbyder en løsning, hvor koncernens likviditet samles på én konto ved at indføre automatisk kontooverførsel mellem koncernens konti på tværs af lande, banker og valutaer.

Cash Pool 
Cash Pool er en løsning til større virksomheder, som giver overblik over koncernens likviditet og gør det muligt at styre kreditmaksima og rentesatser for koncernens selskaber. Det giver adgang til nettolikviditet og renteoptimering med mulighed for udvidet risikostyring med interne kreditgrænser. Der findes forskellige typer af løsninger, som skræddersyes til at dække den enkelte virksomheds behov.

Optimering af arbejdskapitalen
Et ofte overset element i at optimere likviditet er at styrke arbejdskapitalen  eller Working Capital i fagsprog. De fleste virksomheder kan frigøre midler, der mindsker deres finansieringsbehov og dermed renteudgifter, eller øge deres finansieringskapacitet ved at optimere arbejdskapitalen. Det kan omhandle alt fra effektiv håndtering af debitorer og kreditorer til sammensætning af virksomhedens optimale låne- og kreditportefølje.

Hvis du vil høre mere om, hvordan Danske Bank kan hjælpe din virksomhed med at styrke likviditeten, er du meget velkommen til at kontakte dem på erhvervdirekte@danskebank.dk på telefon 70 133 000 eller finde yderligere inspiration på www.danskebank.dk/erhverv.