AdvoPro: Løsninger til advokater, jurister og sagsbehandlere

Advokatsystemet AdvoPro giver dig det fulde overblik og adgang til alle de værktøjer et moderne advokatfirma behøver.

  • Brugervenligt, enkelt og overskueligt – kun ét it-program
  • Dansk produkt udviklet til danske forhold
  • Modulopbygget – køb kun det, din virksomhed behøver 

AdvoPro grundmodul indeholder:

  • Klient- og sagsmodul
  • Dokumenthåndtering
  • Finans- og bankmodul
Tilbage
Frem

I AdvoPro er sagsarbejdet sat i centrum. Oplysningerne om klienten og klientens sager er samlet på en let og overskuelig måde i logiske faner. Det giver et lynhurtigt overblik over den enkelte klients sager. Herfra er der direkte adgang til sagens detaljerede oplysninger. Der er en avanceret integration med Microsoft Office og et effektivt søgesystem gør det nemt at finde oplysninger.

AdvoPro dokumenthåndtering gør vidensdeling simpel. Fritekstsøgning helt ned til det enkelte ord gør det nemt og ikke mindst hurtigt at finde et dokument. Derudover sørger avancerede kategoriserings-, nøgleords- og notefunktioner for, at alle oplysninger samles og registreres. Et system med ud- og indtjekning af dokumenter sikrer, at to personer ikke retter i det samme dokument.  

AdvoPro Finans er udviklet til specifikt at løse alle opgaver i forbindelse med økonomistyringen i en advokatvirksomhed. Det gælder både arbejdet i forbindelse med den daglige bogføring og alle øvrige funktioner i forbindelse med økonomistyring og rapportering. Der er mange hjælpefunktioner, som sikrer, at den daglige bogføring kan foretages effektivt og sikkert.

Tilkøbsmoduler til AdvoPro

time-sagsmodul

Time-/sagsmodul

Vis mere

Time-/sagsmodul

Få styr på tiden og undgå at snyde dig selv. Med AdvoPro TimeSag får du en tidsregistreringsløsning, der automatisk kan sørge for, at du får tidsregistreret korrekt. Vælg selv mellem tre måder at registrere tid på og bevar overblikket. På den enkelte sag kan du hurtigt få en opgørelse over forbrugte og afregnede timer plus over-/underdækning. Dette giver hurtigt et udgangspunkt til fastsættelse af salær.

afregning-inkasso

Afregnings- og rykkermodul

Vis mere

Afregnings- og rykkermodul

Modulet Afregning gør det nemt at optimere dine faktureringsprocesser og automatisere rykkerprocedurer. Blandt mulighederne i moduler er: Automatisk overførsel af finans- og time-/sagsoplysninger, automatisk styring af rykkere og automatisk salærforslag og salærfordeling. Det sikrer dig optimale procedurer og færre fejl i fakturaerne, fordi du undgår manuelle processer med større fejlrisiko.

penge

Inkassomodul

Vis mere

Inkassomodul

Med Inkasso-modulet til AdvoPro har du altid fuldt overblik over dine inkassosager – med let og effektiv inddrivelse. Den brugervenlige og gennemtestede løsning automatiserer rutinemæssig behandling af inkassosager, så du let kan håndtere mange sager på kort tid – og dermed øge inddrivelsesprocenten.

media

Import af inkassosager

Vis mere

Import af inkassosager

Slip for tastearbejdet og undgå tastefej – få mere tid til selve sagsbehandlingen. Flere hundrede inkassosager kan oprettes automatisk på ganske få minutter, hvorefter sagsbehandling straks kan begynde. Med Import af inkassosager får I en væsentlig reduktion i tidsforbruget til oprettelse af de mange inkassosager. Det er nemmere for jer og for jeres klient.

konkursbo

Konkursbomodul

Vis mere

Konkursbomodul

Med modulet kan du løbende holde styr på sagen og de enkelte parter, også selv om sagen trækker ud. Du opretter oplysninger i boet efterhånden som disse modtages. Systemet kan simulere udlodning og også foretage denne automatisk. Du bevarer overblikket over sagen og sagens partnere og undgår ekstra tidsforbrug til boopgørelse ved boets afslutning. Modulet kan også benyttes til betalingsstandsning og akkorder.

dødsbo

Dødsbomodul

Vis mere

Dødsbomodul

Med Dødsbomodulet til AdvoPro kan du løbende holde styr på sagen og de enkelte parter. Du kan ved at bruge Dødsbomodulet holde alle dine dødsboer løbende ajour, hvilket giver dig og dine kolleger det fulde overblik, og kalenderen skal ikke ryddes ved afslutning af boet. Du får et fleksibelt system med en række standarddokumenter, der kan tilpasses dine behov og ønsker.