AdvoPro: Løsning til advokater, jurister og sagsbehandlere

Advokatløsningen AdvoPro giver dig det fulde overblik og adgang til alle de værktøjer, et moderne advokatfirma behøver.

 • Brugervenligt, enkelt og overskueligt – kun ét it-program
 • Dansk produkt udviklet til danske forhold
 • Modulopbygget – køb kun det, din virksomhed behøver 

Jeg vil gerne høre mere

AdvoPro Grundmodul indeholder:

 • Klient- og sagsmodul
 • Dokumenthåndtering
 • Finans- og bankmodul
Tilbage
Frem

I AdvoPro er sagsarbejdet sat i centrum. Oplysningerne om klienten og klientens sager er samlet på en let og overskuelig måde i logiske faner.

Det giver et lynhurtigt overblik over den enkelte klients sager. Herfra er der direkte adgang til sagens detaljerede oplysninger. Der er en avanceret integration med Microsoft Office og et effektivt søgesystem gør det nemt at finde oplysninger.

Jeg vil gerne kontaktes for yderligere information

Klient- og sagsmodul

AdvoPro dokumenthåndtering gør vidensdeling simpel. Fritekstsøgning helt ned til det enkelte ord gør det nemt og ikke mindst hurtigt at finde et dokument.

Derudover sørger avancerede kategoriserings-, nøgleords- og notefunktioner for, at alle oplysninger samles og registreres. Et system med ud- og indtjekning af dokumenter sikrer, at to personer ikke retter i det samme dokument.  

Jeg vil gerne høre mere

Dokumenthåndtering

AdvoPro Finans er udviklet til specifikt at løse alle opgaver i forbindelse med økonomistyringen i en advokatvirksomhed. Det gælder både arbejdet i forbindelse med den daglige bogføring og alle øvrige funktioner i forbindelse med økonomistyring og rapportering.

Der er desuden mange hjælpefunktioner, som sikrer, at den daglige bogføring kan foretages effektivt og sikkert.

Kontakt mig med mere information

Finans- og bankmodul

Tilkøbsmoduler til AdvoPro

time-sagsmodul

Tidsregistrering

Vis mere

Tidsregistrering

Få styr på tiden og undgå at snyde dig selv. Med AdvoPro TimeSag får du en tidsregistreringsløsning, der automatisk kan sørge for, at du får tidsregistreret korrekt. Vælg selv mellem tre måder at registrere tid på og bevar overblikket. På den enkelte sag kan du hurtigt få en opgørelse over forbrugte og afregnede timer plus over-/underdækning. Dette giver hurtigt et udgangspunkt til fastsættelse af salær.

afregning-inkasso

Afregnings- og rykkermodul

Vis mere

Afregnings- og rykkermodul

Modulet Afregning gør det nemt at optimere dine faktureringsprocesser og automatisere rykkerprocedurer. Blandt mulighederne i moduler er: Automatisk overførsel af finans- og time-/sagsoplysninger, automatisk styring af rykkere og automatisk salærforslag og salærfordeling. Det sikrer dig optimale procedurer og færre fejl i fakturaerne, fordi du undgår manuelle processer med større fejlrisiko.

penge

Inkassomodul

Vis mere

Inkassomodul

Med Inkasso-modulet til AdvoPro har du altid fuldt overblik over dine inkassosager – med let og effektiv inddrivelse. Den brugervenlige og gennemtestede løsning automatiserer rutinemæssig behandling af inkassosager, så du let kan håndtere mange sager på kort tid – og dermed øge inddrivelsesprocenten.

media

Import af inkassosager

Vis mere

Import af inkassosager

Slip for tastearbejdet og undgå tastefej – få mere tid til selve sagsbehandlingen. Flere hundrede inkassosager kan oprettes automatisk på ganske få minutter, hvorefter sagsbehandling straks kan begynde. Med Import af inkassosager får I en væsentlig reduktion i tidsforbruget til oprettelse af de mange inkassosager. Det er nemmere for jer og for jeres klient.

konkursbo

Konkursbomodul

Vis mere

Konkursbomodul

Med modulet kan du løbende holde styr på sagen og de enkelte parter, også selv om sagen trækker ud. Du opretter oplysninger i boet efterhånden som disse modtages. Systemet kan simulere udlodning og også foretage denne automatisk. Du bevarer overblikket over sagen og sagens partnere og undgår ekstra tidsforbrug til boopgørelse ved boets afslutning. Modulet kan også benyttes til betalingsstandsning og akkorder.

dødsbo

Dødsbomodul

Vis mere

Dødsbomodul

Med Dødsbomodulet til AdvoPro kan du løbende holde styr på sagen og de enkelte parter. Du kan ved at bruge Dødsbomodulet holde alle dine dødsboer løbende ajour, hvilket giver dig og dine kolleger det fulde overblik, og kalenderen skal ikke ryddes ved afslutning af boet. Du får et fleksibelt system med en række standarddokumenter, der kan tilpasses dine behov og ønsker.

stregkode

Scanningsmodul

Vis mere

Scanningsmodul

Scan alle indgående dokumenter og gør således dine sager 100 % elektroniske. Det giver komplet overblik over sagerne, uanset hvor du befinder dig. Du får frihed til at arbejde, hvor det passer dig, sagen er altid komplet med alle dokumenter samlet elektronisk og vidensdeling med kollegaer bliver langt nemmere. Endvidere er de elektroniske dokumenter søgbare, hvilket gør dine arbejdsgange hurtigere.

dokument-lås

Fortrolighedsmodul

Vis mere

Fortrolighedsmodul

Med AdvoPro Fortrolighedsmodul har I mulighed for at benytte alle de gode funktioner i AdvoPro, og på samme tid sikre, at det kun er udvalgte medarbejdere, der har adgang til en sag i AdvoPro. Der vil altid være min. én person hos jer, der har adgang til samtlige sager. Fortrolige sager er usynlige i AdvoPro for de medarbejdere, der ikke har adgang, f.eks. i forbindelse med søgning m.v.

kode-login

Penneo – digital underskrift

Vis mere

Penneo – digital underskrift

Hvis du arbejder med lejekontrakter, overdragelsesaftaler, referater, frivillige forlig og lignende, ved du, hvor omstændeligt det kan være at indhente underskrifter. Med Penneo kommer underskriften oftere i hus og markant hurtigere. Penneo giver brugeren ro og tryghed, fordi der altid er overblik over, hvem der har modtaget, læst og underskrevet deres dokumenter.

advokat

Udvidet dokumentoverblik

Vis mere

Udvidet dokumentoverblik

Med udvidet dokumentoverblik, får du en ekstra fane i din AdvoPro, hvor du kan opbygge netop den dokumentstruktur og visning, som du ønsker. Du kan når som helst skifte til anden visning, alt efter hvad der passer til den konkrete opgave. Du kan fx vælge en visning med mapper, opdeling pr. år/måned eller opdelt efter modtager.

Til alle sager kan der oprettes generelle mapper, således alle sager "fødes" med disse. For maksimal fleksibilitet, kan der oprettes bestemte mapper pr. sagstype, ligesom der manuelt kan oprettes mapper til den enkelte sag. På den måde kan fx kontrakter, bilag og korrespondance have hver sin mappe.

På den ekstra fane er der også mulighed for at få vist dokumentet du står på (som i Outlook). Du behøver således ikke åbne dokumentet for at se indholdet.

Integration

Sprogmodul

Vis mere

Sprogmodul

AdvoPro Sprogmodul er for jer, der har brug for AdvoPro på et andet sprog end dansk, eller jer der har brug for at omdøbe nogle af felterne i AdvoPro.

Hvis I er flere nationaliteter, der anvender AdvoPro, kan sprogmodulet være en god løsning. Med sprogmodulet kan man oprette sprogfiler indeholdende AdvoPro tekster på forskellige sprog. I oversætter selv de forskellige tekster i AdvoPro, ligesom I selv har mulighed for at rette, vedligeholde eller justere oversættelserne løbende. EG kan levere en google-oversættelse af teksterne i AdvoPro til det ønskede sprog, og I kan derefter selv gennemgå og justere på disse oversættelser. Det er ikke nødvendigt at oversætte samtlige felter i AdvoPro – I bestemmer selv hvilke felter der skal oversættes, og til hvad.

Sprogmodulet kan slås til/fra for den enkelte bruger, ligesom den enkelte bruger har mulighed for at vælge, hvilket sprog (sprogfil), der skal anvendes. Når et sprogmodul er slået til, bliver teksterne i AdvoPro vist på det valgte sprog. Der er ingen begrænsning på hvor mange sprog, AdvoPro kan oversættes til.

Anvender man nogle af felterne i AdvoPro til andre oplysninger, end de oprindeligt var tiltænkt i advokatsystemet, kan man bruge sprogmodulet til at ændre navnene på disse felter. Vælger man fx at bruge feltet Klient ref. til at indtaste oplysninger om fx lånernummer, skadenummer eller medarbejdernummer, kan man bruge sprogmodulet til at omdøbe feltet Klient ref. til fx Skadenummer.

dokument-lås

AdvoPro Portal

Vis mere

AdvoPro Portal

Spar tid. Giv dine inkassokunder og -debitorer adgang til egne sager

Med AdvoPro Portal kan dine inkassokunder få adgang til deres sager, så de kan følge med i sagen. De kan nemt lave en opgørelse af sagens restgæld, se status på afdragsordning, se og åbne sagens dokumenter m.v.

Dialog mellem kunden og jer kan ske via portalen. På den måde sparer begge parter masser af tid. Kunden kan sende beskeder til jer direkte fra portalen fx omkring ændringer af debitors oplysninger (med mulighed for direkte opdatering i AdvoPro), besked om indbetalinger direkte til dem (med automatisk dannelse af inkassopost i AdvoPro). I kan også sende beskeder til jeres kunder, og samtidig markere at I ønsker svar på denne. Når kunden går på portalen, kan de straks se de beskeder, I afventer svar på.

Jeres kunder kan også sende nye sager inkl. bilag til jer direkte fra portalen. Sagerne kan herefter nemt og hurtigt importeres i AdvoPro, så I er klar til sagsbehandlingen.

En kunde kan oprettes med det antal brugere, der ønskes, og de enkelte brugere kan have forskellige adgange/muligheder.

Debitorerne kan også få adgang til portalen. De kan se restgælden på alle sager, hvor de er debitor, se den korrespondance, der er sendt til dem, de kan tilbyde en afdragsordning (med automatisk besked til jer i AdvoPro og med mulighed for at oprette afdragsordningen). Der ud over kan de foretage en indbetaling direkte via portalen (med besked til jer i AdvoPro). 

Nyheder

 • Spændende udvikling i advokatbranchen

  Udviklingen i Advokatbranchen er spændende, og der ønskes i højere grad end nogensinde før at få digitaliseret alle processer, tage nye værktøjer i anvendelse, og tænke advokatydelser på en ny måde. På FutureLegal 2019 fik vi masser af inspiration, som vi vil vurdere og arbejde videre med.

 • Nemmere rykkerproces med Penneo

  Det kan være en besværlig proces at rykke for underskrifter. Hos Connection Inkasso hjælper Penneo og sørger for at følge op på dokumenterne, indtil de bliver underskrevet.

 • Væk med ringbindene og arkivskabene

  Når GDPR træder i kraft, stiller det større krav til både løbende manuel oprydning og adgangsbegrænsning til ringbind og arkivskabe, da brug af disse stiller store krav til sikkerheden. Vi anbefaler derfor, at I tænker i andre løsninger.

 • GDPR i advokatvirksomheder

  Som advokatvirksomhed behandler du ofte meget følsomme data, og der hersker næppe tvivl om, at advokatvirksomheder skal passe overordentligt godt på, at disse data ikke falder i de forkerte hænder. Men når EU's persondataforordning (GDPR) træder i kraft, skal du også have øget fokus på de måske lidt oversete øvrige persondata, du behandler– herunder eksempelvis data om dine medarbejdere.

 • Er det tid til et brushup-kursus i AdvoPro?

  Har du brugt AdvoPro i mange år, er det måske tid til et brush-up-kursus. Vi oplever, at mange kunder kun bruger de funktioner, der var til rådighed, da de startede med at bruge AdvoPro. Dermed risikerer de at gå glip af effektivisering i dagligdagen.

 • Husk at opdatere din Microsoft-software

  Det er vigtigt, at du holder din Microsoft-software opdateret, så du opretholder et sikkert og stabilt driftsmiljø. Vi har sammensat en liste over softwareversioner fra Microsoft, så kan du se, om tiden er inde til en opdatering.

 • Mere innovation på vej til EG's brancheløsninger

  En strategisk satsning på innovation og brugerinvolvering samlede i sidste måned udviklere fra hele Skandinavien, der i løbet af 1 1/2 døgn udtænkte 7 konkrete ideer.

 • Hellere rigtig end hurtig digitalisering af domstolene

  Domstolsstyrelsens sagsportal bliver klarmeldt, kan EG Legal gå i gang med at udvikle en integration mellem AdvoPro og domstolenes sagsportal. Vi følger udviklingen tæt.

 • Sikkerhed sendte erfaren advokatvirksomhed i skyen  

  ​Advokat Ole Steen Christensen har benyttet en it-løsning til sin advokatvirksomhed siden 1984, og nu er han "flyttet i skyen". Især hensynet til datasikkerhed gjorde udslaget.

Kurser og arrangementer

AdvoPro - nye brugere Inkasso

Kursus

Kurset henvender sig til medarbejdere, der skal anvende AdvoPros inkassomodul.

Aarhus
Ballerup

AdvoPro - flet breve med flethjælperen

Kursus

Kurset henvender sig til medarbejdere på advokatkontorer, der skal kunne udarbejde paradigmer til fletning med AdvoPro til fx sagskorrespondance, inkasso, dødsbo, konkursbo mv.

Aarhus
Ballerup

Outlook - mail og kontakter

Kursus

Kurset henvender sig til personer, der skal anvende det elektroniske post- og kalendersystem Microsoft Outlook.

Der er ingen aktuelle datoer, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste.