AdvoPro holder fokus på sagen

Advokatsystemet AdvoPro giver dig det fulde overblik og adgang til alle de værktøjer et moderne advokatfirma behøver.

  • Brugervenligt, enkelt og overskueligt – kun ét program
  • Dansk produkt udviklet til danske forhold
  • Modulopbygget – køb kun det, din virksomhed behøver 

Grundmodulet indeholder

  • Klient- og sagsmodul
  • Dokumenthåndtering
  • Finans- og bankmodul
Tilbage
Frem

I AdvoPro er sagsarbejdet sat i centrum. Oplysningerne om klienten og klientens sager er samlet på en let og overskuelig måde i logiske faner. Det giver et lynhurtigt overblik over den enkelte klients sager. Herfra er der direkte adgang til sagens detaljerede oplysninger. Der er en avanceret integration med Microsoft Office og et effektivt søgesystem gør det nemt at finde oplysninger.

AdvoPro dokumenthåndtering gør vidensdeling simpel. Fritekstsøgning helt ned til det enkelte ord gør det nemt og ikke mindst hurtigt at finde et dokument. Derudover sørger avancerede kategoriserings-, nøgleords- og notefunktioner for, at alle oplysninger samles og registreres. Et system med ud- og indtjekning af dokumenter sikrer, at to personer ikke retter i det samme dokument.  

AdvoPro Finans er udviklet til specifikt at løse alle opgaver i forbindelse med økonomistyringen i en advokatvirksomhed. Det gælder både arbejdet i forbindelse med den daglige bogføring og alle øvrige funktioner i forbindelse med økonomistyring og rapportering. Der er mange hjælpefunktioner, som sikrer, at den daglige bogføring kan foretages effektivt og sikkert.

Tilkøbsmoduler til AdvoPro

time-sagsmodul

Time-/sagsmodul

Vis mere

Time-/sagsmodul

Få styr på tiden og undgå at snyde dig selv. Med AdvoPro TimeSag får du en tidsregistreringsløsning, der automatisk kan sørge for, at du får tidsregistreret korrekt. Vælg selv mellem tre måder at registrere tid på og bevar overblikket. På den enkelte sag kan du hurtigt få en opgørelse over forbrugte og afregnede timer plus over-/underdækning. Dette giver hurtigt et udgangspunkt til fastsættelse af salær.

afregning-inkasso

Afregnings- og rykkermodul

Vis mere

Afregnings- og rykkermodul

Modulet Afregning gør det nemt at optimere dine faktureringsprocesser og automatisere rykkerprocedurer. Blandt mulighederne i moduler er: Automatisk overførsel af finans- og time-/sagsoplysninger, automatisk styring af rykkere og automatisk salærforslag og salærfordeling. Det sikrer dig optimale procedurer og færre fejl i fakturaerne, fordi du undgår manuelle processer med større fejlrisiko.

penge

Inkassomodul

Vis mere

Inkassomodul

Med Inkasso-modulet til AdvoPro har du altid fuldt overblik over dine inkassosager – med let og effektiv inddrivelse. Den brugervenlige og gennemtestede løsning automatiserer rutinemæssig behandling af inkassosager, så du let kan håndtere mange sager på kort tid – og dermed øge inddrivelsesprocenten.

media

Import af inkassosager

Vis mere

Import af inkassosager

Slip for tastearbejdet og undgå tastefej – få mere tid til selve sagsbehandlingen. Flere hundrede inkassosager kan oprettes automatisk på ganske få minutter, hvorefter sagsbehandling straks kan begynde. Med Import af inkassosager får I en væsentlig reduktion i tidsforbruget til oprettelse af de mange inkassosager. Det er nemmere for jer og for jeres klient.

konkursbo

Konkursbomodul

Vis mere

Konkursbomodul

Med modulet kan du løbende holde styr på sagen og de enkelte parter, også selv om sagen trækker ud. Du opretter oplysninger i boet efterhånden som disse modtages. Systemet kan simulere udlodning og også foretage denne automatisk. Du bevarer overblikket over sagen og sagens partnere og undgår ekstra tidsforbrug til boopgørelse ved boets afslutning. Modulet kan også benyttes til betalingsstandsning og akkorder.

dødsbo

Dødsbomodul

Vis mere

Dødsbomodul

Med Dødsbomodulet til AdvoPro kan du løbende holde styr på sagen og de enkelte parter. Du kan ved at bruge Dødsbomodulet holde alle dine dødsboer løbende ajour, hvilket giver dig og dine kolleger det fulde overblik, og kalenderen skal ikke ryddes ved afslutning af boet. Du får et fleksibelt system med en række standarddokumenter, der kan tilpasses dine behov og ønsker.

stregkode

Scanningsmodul

Vis mere

Scanningsmodul

Scan alle indgående dokumenter og gør således dine sager 100 % elektroniske. Det giver komplet overblik over sagerne, uanset hvor du befinder dig. Du får frihed til at arbejde, hvor det passer dig, sagen er altid komplet med alle dokumenter samlet elektronisk og vidensdeling med kollegaer bliver langt nemmere. Endvidere er de elektroniske dokumenter søgbare, hvilket gør dine arbejdsgange hurtigere.

dokument-lås

Fortrolighedsmodul

Vis mere

Fortrolighedsmodul

Med AdvoPro Fortrolighedsmodul har I mulighed for at benytte alle de gode funktioner i AdvoPro, og på samme tid sikre, at det kun er udvalgte medarbejdere, der har adgang til en sag i AdvoPro. Der vil altid være min. én person hos jer, der har adgang til samtlige sager. Fortrolige sager er usynlige i AdvoPro for de medarbejdere, der ikke har adgang, f.eks. i forbindelse med søgning m.v.

kode-login

Penneo – digital underskrift

Vis mere

Penneo – digital underskrift

Hvis du arbejder med lejekontrakter, overdragelsesaftaler, referater, frivillige forlig og lignende, ved du, hvor omstændeligt det kan være at indhente underskrifter. Med Penneo kommer underskriften oftere i hus og markant hurtigere. Penneo giver brugeren ro og tryghed, fordi der altid er overblik over, hvem der har modtaget, læst og underskrevet deres dokumenter.

advokat

Udvidet dokumentoverblik

Vis mere

Udvidet dokumentoverblik

Med AdvoProNET kan du give dine klienter en ekstra service i form af elektronisk sagsbehandling og øget overblik over deres sager. De kan oprette nye sager, søge, beregne og se status på egne sager via internettet. Kunderne kan, når det passer dem, logge sig på AdvoProNET og se status på egne sager og sagens dokumenter. Det er altid jer, der bestemmer, hvad kunden må se i AdvoProNET.

Integration

Sprogmodul

Vis mere

Sprogmodul

AdvoPro Sprogmodul er for jer, der har brug for AdvoPro på et andet sprog end dansk, eller jer der har brug for at omdøbe nogle af felterne i AdvoPro.

Hvis I er flere nationaliteter, der anvender AdvoPro, kan sprogmodulet være en god løsning. Med sprogmodulet kan man oprette sprogfiler indeholdende AdvoPro tekster på forskellige sprog. I oversætter selv de forskellige tekster i AdvoPro, ligesom I selv har mulighed for at rette, vedligeholde eller justere oversættelserne løbende. EG kan levere en google-oversættelse af teksterne i AdvoPro til det ønskede sprog, og I kan derefter selv gennemgå og justere på disse oversættelser. Det er ikke nødvendigt at oversætte samtlige felter i AdvoPro – I bestemmer selv hvilke felter der skal oversættes, og til hvad.

Sprogmodulet kan slås til/fra for den enkelte bruger, ligesom den enkelte bruger har mulighed for at vælge, hvilket sprog (sprogfil), der skal anvendes. Når et sprogmodul er slået til, bliver teksterne i AdvoPro vist på det valgte sprog. Der er ingen begrænsning på hvor mange sprog, AdvoPro kan oversættes til.

Anvender man nogle af felterne i AdvoPro til andre oplysninger, end de oprindeligt var tiltænkt i advokatsystemet, kan man bruge sprogmodulet til at ændre navnene på disse felter. Vælger man fx at bruge feltet Klient ref. til at indtaste oplysninger om fx lånernummer, skadenummer eller medarbejdernummer, kan man bruge sprogmodulet til at omdøbe feltet Klient ref. til fx Skadenummer.

dokument-lås

AdvoPro Portal

Vis mere

AdvoPro Portal

Spar tid. Giv dine inkassokunder og -debitorer adgang til egne sager

Med AdvoPro Portal kan dine inkassokunder få adgang til deres sager, så de kan følge med i sagen. De kan nemt lave en opgørelse af sagens restgæld, se status på afdragsordning, se og åbne sagens dokumenter m.v.

Dialog mellem kunden og jer kan ske via portalen. På den måde sparer begge parter masser af tid. Kunden kan sende beskeder til jer direkte fra portalen fx omkring ændringer af debitors oplysninger (med mulighed for direkte opdatering i AdvoPro), besked om indbetalinger direkte til dem (med automatisk dannelse af inkassopost i AdvoPro). I kan også sende beskeder til jeres kunder, og samtidig markere at I ønsker svar på denne. Når kunden går på portalen, kan de straks se de beskeder, I afventer svar på.

Jeres kunder kan også sende nye sager inkl. bilag til jer direkte fra portalen. Sagerne kan herefter nemt og hurtigt importeres i AdvoPro, så I er klar til sagsbehandlingen.

En kunde kan oprettes med det antal brugere, der ønskes, og de enkelte brugere kan have forskellige adgange/muligheder.

Debitorerne kan også få adgang til portalen. De kan se restgælden på alle sager, hvor de er debitor, se den korrespondance, der er sendt til dem, de kan tilbyde en afdragsordning (med automatisk besked til jer i AdvoPro og med mulighed for at oprette afdragsordningen). Der ud over kan de foretage en indbetaling direkte via portalen (med besked til jer i AdvoPro). 

Nyheder & artikler

7apr
News
​Retternes sagsportal og AdvoPro

Kurser og arrangementer

AdvoPro Ny Inkasso - Fletkursus

Kursus

Kursets formål er at lære dig håndtering af de nye fletfelter/-typer i den nye AdvoPro Inkasso.

Ballerup
Aarhus

AdvoPro Ny Inkasso - Opdateringskursus

Kursus

Kursets formål er at lære dig de mange nye funktioner i den nye AdvoPro Inkasso i forbindelse med behandling af almindelige inkassosager.

Aarhus
Ballerup

AdvoPro Ny Inkasso - Intro til nye fletfelter/-typer

Kursus

Kursets formål er at lære dig håndtering af de nye fletfelter/-typer i den nye AdvoPro Inkasso

Ballerup
Ballerup
Aarhus
Aarhus