Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse og personalisering af indhold. Close Læs mere

Procesoptimering

Frigør stort, uudnyttet potentiale i virksomheden med procesoptimering. Strømlinede processer giver øget produktivitet, mindre spild, højere konkurrencekraft og markant forbedret ROI.

For de fleste virksomheder ligger der et stort, uudnyttet potentiale gemt i virksomhedens processer. Vi hjælper jer med at opnå en markant forbedret produktivitet ved at arbejde struktureret med procesoptimering parallelt med arbejdet med virksomhedens it-systemer.

Eksempler på effektivitetsforbedringer, vi opnår sammen med vores kunder:

 • Kortere gennemløbstid på lageret 
 • Mindre spildtid pr. medarbejder 
 • Færre fejl i produktionen
 • Færre forsinkelser i projekterne
 • Kortere tid til markedet med nye produkter

Er jeres it-løsning tidssvarende?

Med en utidssvarende og statisk it-løsning glider processer og systemer fra hinanden og understøtter ikke organisationen i at opnå sine mål. Konsekvensen er, at din virksomheds konkurrenceevne og produktivitet falder, medmindre du jævnligt vurderer systemer og processer. En professionel og tidssvarende ERP-løsning er designet til at forbedre og understøtte forretningens interne processer.

Forretningsmæssig forankring

Arbejder du med procesoptimering, opnår du ikke blot en langt højere ROI end ved andre typer it-projekter. Du får også sat ERP-løsningen ind i den sammenhæng, hvor den hører hjemme: nemlig forretningen.

For at opnå en effektiv it-understøttelse af forretningen skal både processer og it bringes i spil. Implementering af it uden procesforbedringer giver marginale forbedringer. For at opnå de rigtig gode resultater er det nødvendigt, at en ERP-implementering går hånd i hånd med gendesign af de relevante processer.

Den forretningsmæssige forankring er afgørende for succes. Med den rigtige tilgang slår resultaterne direkte igennem på din bundlinje og styrker din konkurrencekraft.

Forretningsdrevet tilgang til ERP

 

It-drevet tilgang til ERP

 • Prioritering af projektet baseres på fordele og konsekvenser af nye processer og nødvendige forandringer.
 • Anvendes som grundlag for investerings-beslutning og valg af det rette løsningsdesign.
 • Støtte fra forretningen igennem ejerskab og fokus på gevinstrealisering.
 • Klare KPI'er. Hvad der måles på, bliver gjort.
 • Projektets succes = forretningens succes. 
 
 • Projektets omfang ændres i takt med pres på omkostningerne.
 • Intet ejerskab til sikring af gevinstrealisering.
 • Forandringen kan ikke synliggøres. Det mindsker opbakning og accept fra mellemledere og brugere.
 • De rette ressourcer allokeres ikke, hvilket skaber konflikter.
 • Projektets resultat anerkendes ikke af forretningen.

Procesoptimering tilpasset din virksomhed

Arbejdet med processer skal være virksomhedsspecifikt for at give optimale resultater. Fordi vi forstår både it og processer, kan vi hjælpe jer med at vurdere potentialet i jeres konkrete situation, fx:

 • Kravspecifikation
 • Omfang & forprojekt
 • Systemudvælgelse
 • Forbedringsforslag og gevinstanalyse
 • Systemdesign
 • Implementering i samarbejde med EG's branchespecifikke ERP-kompetencer
 • Opfølgning på resultatopnåelse efter implementering

Med EG som partner får du en ERP-løsning, der er tilpasset din forretning, og hvor processer og systemer hænger sammen.

Share Share Share Share Share Share


Senior Management Consultant, Enterprise

Jan Damkjær Kristensen

+45 7260 1545

Jens Schultz
Kundecase

EG’s effektiviserings- analyse skaber gevinstpotentiale i millionklassen.

Thomas Skovlund Madsen, direktør
Jens Schultz a/s

Læs mere

Få optimeret din forretning

For de fleste virksomheder ligger der et stort, uudnyttet potentiale gemt i virksomhedens processer.

Book møde nu og lad os hjælpe dig med at finde potentialet.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve.

 • Brancher
 • Platforme
 • Services
 • Om EG
Dansk (Switch language)
Procesoptimering