Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse og personalisering af indhold. Close Læs mere
24. juni 2011

DataHub i et forretningsorienteret perspektiv

Brugergruppen blev i december 2010 præsenteret for konceptet bag Forretningsorienteret it-udvikling, som vores kolleger i EG Management Consulting arbejder med. Kort fortalt går det ud på at skabe et tættere samspil mellem forretningernes behov og de teknologiske muligheder, hvor det er forretningens behov, der er styrende for it-udviklingen.

I forbindelse med det forestående DataHub-projekt blev det besluttet at afprøve konceptet i et pilotprojekt – først med at få afdækket forretningernes behov under hensyntagen til de teknologiske krav, som Energinet.dk stiller – og så i fællesskab skabe de optimale best practice-processer, som passer til teknologien.

Der var 6 selskaber, som meldte sig til projektarbejdet, og arbejdsgruppen mødtes primo januar 2011. Først blev værdikæderne for henholdsvis elleverandør og netselskab fastlagt, og dernæst blev der ud af det samlede Energinet-katalog på ca. 20 berørte processer udvalgt 4 kritiske processer, hvor gruppen vurderede, at potentialet for effektivisering var størst. Disse processer blev grundigt kortlagt og dokumenteret, og efterfølgende fandt gruppen en række aktiviteter, som var overflødige og kunne fjernes. De øvrige ca. 15 processer blev beskrevet, og kravene til en så effektiv it-understøttelse som muligt blev stillet op. Materialet er nu afleveret til systemarkitekterne hos EGU, som med udgangspunkt i dette har påbegyndt designet af de processer, som berøres af DataHub'en.

Pilotprojektet blev således starten på en ny udviklingsform hos EGU, hvor der fremover tages udgangspunkt i brugernes forretninger frem for den klassiske teknologivinkel. Ydermere har pilotprojektet demonstreret de værktøjer og metoder, som EG Management Consulting anvender til procesoptimering og forretningsorienteret it-udvikling, så flere af arbejdsgruppens medlemmer har fået noget at tage med hjem og arbejde videre med. Pilotprojektet var også tænkt som et "forprojekt" for en planlagt kommende energi-branchepakke, som vi allerede nu er i dialog med brugergruppen om.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte enten Ole Nielsen på tel. 2085 9107/ole.nielsen@egutility.dk eller Erik S. Andersen fra EG Management Consulting på tel. 2080 3689/erik.andersen@eg.dk.

Share Share Share Share Share Share
Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve
til forsyningsvirksomheder.

Optimization
Book møde nu
Én time. Hvor vi helt uforpligtende taler om din virksomhed, dine processer, dine udfordringer, din fremtid ...
  • Brancher
  • Platforme
  • Services
  • Om EG
Dansk (Switch language)
Handel